13 ก.ย. 2012

  การแก้ไขเนื้อหาในคู่มือการใช้งานอิเล็คทรอนิคสำหรับเครื่องรุ่น PIXMA MP237

    เรียน ลูกค้าผู้ใช้งานเครื่องพรินเตอร์รุ่น MP237 ทุกท่าน

  ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอน

  เราพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดในคู่มือการใช้งานอิเล็คทรอนิคสำหรับเครื่องรุ่น MP237 (เวอร์ชั่น CD-ROM) เกี่ยวกับวิธีการสแกนผ่านแผงควบคุมบนหน้าจอ ซึ่งข้อเท็จจริงแล้ว คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องรุ่นนี้ไม่สามารถใช้งานในฟังก์ชั่นดังกล่าวได้

  เราขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

  ข้อมูลที่ผิดพลาด:
  Home > Scanning > Scanning with using the Operation Panel of the Machine

  ขณะนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานที่ถูกแก้ไขแล้วได้จาก URL นี้ :
  http://support-asia.canon-asia.com/P/search?category=Inkjet+Printers&series=PIXMA&model=PIXMA+MP237&menu=Manual&filter=0

  หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ศูนย์บริการแคนนอน ในวันและเวลาทำการ
   

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง