01 พ.ย. 2017

  เรียน ผู้ใช้พรินเตอร์ PIXMA TS8070 และ TS6070

   ขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน

  อย่างไรก็ตาม แคนนอนได้ตรวจพบความบกพร่องของเฟืองชุดดึงกระดาษ (เฟืองสีขาว) ในเครื่องพรินเตอร์ PIXMA TS8070 และ TS6070 จำนวนหนึ่ง  ปัญหาที่พบ ในขณะใช้งาน เฟืองชุดดึงกระดาษหลุดออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีสารหล่อลื่นติดอยู่กับเฟืองตัวดังกล่าวและทำให้เครื่องหยุดทำงาน

  ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา

  PIXMA TS8070 และ TS6070 

  การให้ความช่วยเหลือ

  แคนนอนจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าเครื่องพรินเตอร์ของท่านจะอยู่ในระยะการรับประกันหรือไม่ แต่การตรวจสอบแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปัญหาที่ระบุข้างต้นจะมีค่าใช้จ่ายตามปกติ

  แคนนอนยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผู้ใช้เชื่อถือได้และใช้งานได้อย่างมั่นใจ เราขออภัยเป็นอย่างสูงไปยังลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว.

  ติดต่อสอบถาม

  หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการแคนนอน ที่ท่านสะดวก

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง