เรียน ท่านผู้ใช้งาน PIXMA MG3570 - Canon Thailand

03 ก.ค. 2014

  เรียน ท่านผู้ใช้งาน PIXMA MG3570

  ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Canon

  เราพบปัญหาที่ไม่สามารถเปิดชุดอุปกรณ์บางตัวในรุ่น PIXMA MG3570 ได้ในบางครั้ง

  Canon ยังคงมุ่งมั่นในการมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและเชื่อถือได้เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างมั่นใจ เราต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

  ปัญหา
  เปิดเครื่องพิมพ์ไม่ติดเมื่อกดปุ่ม ON

  รุ่นที่มีปัญหา

  PIXMA MG3570 สีดำเครื่องพิมพ์ที่มี serial number KJEY00001 หรือใหม่กว่านั้นและเฟิร์มร์เวอร์ชั่น 1.041 สำหรับประเทศอินเดีย : เครื่องพิมพ์ serial number KJFE00001 หรือใหม่กว่านั้นและเฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 1.041
  เครื่องพิมพ์ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.020, 1.030 หรือ 1.040 ไม่มีปัญหา
  PIXMA MG3570 สีแดง

  เครื่องพิมพ์ที่มี serial number KJGE00001 หรือใหม่กว่านั้นและเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.041

  สำหรับประเทศอินเดีย : เครื่องพิมพ์ serial number KJGK00001 หรือใหม่กว่านั้นและเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.041
  เครื่องพิมพ์ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.020, 1.030 หรือ 1.040 ไม่มีปัญหา
  PIXMA MG3570 สีขาวเครื่องพิมพ์ที่มี serial number KJFS00001 หรือใหม่กว่านั้นและเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.041 สำหรับประเทศอินเดีย : เครื่องพิมพ์ serial number KJFX00001 หรือใหม่กว่านั้นและเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.041
  เครื่องพิมพ์ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.020, 1.030 หรือ 1.040 ไม่มีปัญหา


  < วิธีการตรวจสอบ serial number >
  ฉลาก serial number ติดอยู่ด้านขวาส่วนหลังของเครื่องพิมพ์ (ดังแสดงในวงกลมสีแดงในรูปภาพด้านล่าง)  < วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ >
  เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์สามารถตรวจสอบได้จากการทดสอบการพิมพ์ (Nozzle Check) กรุณาศึกษาคู่มือสำหรับวิธีทำการทดสอบการพิมพ์

  ความช่วยเหลือ
  ในการแก้ปัญหาชั่วคราว ให้ทำการถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 2 นาทหรือนานกว่านั้น หลังจากนั้นเสียบปลั๊กอีกครั้ง เครื่องพิมพ์จะติดเมื่อคุณกดปุ่ม ON หลังจากที่เปิดเครื่องพิมพ์แล้ว ทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.051 โดยการดาวน์โหลดจากเวบไซท์ของ Canon กรุณาดาวน์โหลดจาก URL ข้างล่างนี้


  หากคุณเห็นข้อความปรากฏตามด้านล่างนี้ในขณะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ให้คลิ๊ก OK เพื่อปิดข้อความ เนื่องจากมันหมายความว่าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ต้องการการอัพเกรด  กรุณาตรวจสอบ serial number ของเครื่องพิมพ์และเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ว่ามีปัญหาตามข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่

  การติดต่อ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง