03 ส.ค. 2015 (อัพเดต)

  Windows 10 - แอพพลิเคชั่นและไดร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

  หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่เปิดตัวหลังเดือนกรกฏาคม 2558 สามารถทำงานร่วมกับ Windows 10 ได้ ยกเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  คุณสามารถทำการตรวจสอบระบบปฏิบัติการ OS ที่ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์บางรุ่นโดยการ คลิ๊กที่นี่
  วิธีการตรวจสอบ

  1. เลือกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ (ยกตัวอย่าง เช่น "Inkjet printers") 
  2. เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ยกตัวอย่าง เช่น PIXMA)
  3. เลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ (ยกตัวอย่าง เช่น PIXMA iP2772)
  4. เลือกชนิดเอกสาร (คลิ๊กที่ "Drivers and softwares")
  5. คลิ๊กที่ปุ่ม "Find"
  6. ตรวจสอบหาระบบปฏิบัติการ OS ที่ใช้ได้ ตามรายการทางด้านซ้าย

  Inkjet Printer

  Model Name Windows 10 *1
  iB4070Supported *2
  iP100Supported *2
  iP110Supported *2
  iP1100Supported *2
  iP1188Supported *2
  iP2770 / iP2772Supported *2
  iP2870Supported *2
  iP2870SSupported *2
  iP3680Supported *2
  iP4760Supported *2
  iP4870Supported *2
  iP4970Supported *2
  iP7270Supported *2
  iP8770Supported *2
  iX4000Supported *2
  iX5000Supported *2
  iX6560Supported *2
  iX6770Supported *2
  iX6870Supported *2
  iX7000Supported *2
  JX210PSupported *2
  JX510PSupported *2
  PRO-1Supported *2
  PRO-10Supported *2
  PRO-100Supported *2
  Pro9000 MarkIISupported *2
  Pro9500 MarkIISupported *2

  *1:ไดร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์เป็นแบบ 32-bit และ 64-bit ยกเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  *2: : ทำการอัพเดทไดร์ฟเวอร์หรือซอฟท์แวร์ผ่านเวบไซท์ของ Canon หรือ Windows Update Service
  (มีเพียงแค่ไดร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์และไดร์ฟเวอร์ของ ICA เครื่องสแกนเท่านั้นที่ให้บริการผ่าน Windows Update Service


  Supported *2

  Inkjet Multifunctional Printer

  Model Name

  Windows 10 *1 *3

  E400Supported *2
  E500Supported *2
  E510Supported *2
  E560Supported *2
  E600Supported *2
  E610Supported *2
  MB5070Supported *2
  MB5370Supported *2
  MG2170Supported *2
  MG2270Supported *2
  MG2470Supported *2
  MG2570Supported *2
  MG2570SSupported *2
  MG2970Supported *2
  MG3170Supported *2
  MG3270Supported *2
  MG3570Supported *2
  MG3670Supported *2
  MG4170Supported *2
  MG4270Supported *2
  MG5170Supported *2
  MG5270Supported *2
  MG5370Supported *2
  MG5470Supported *2
  MG5570Supported *2
  MG5670Supported *2
  MG6170Supported *2
  MG6270Supported *2
  MG6370Supported *2
  MG6470Supported *2
  MG6670Supported *2
  MG7170Supported *2
  MG7570Supported *2
  MG8170Supported *2
  MG8270Supported *2
  MP237Supported *2
  MP258Supported *2
  MP276Supported *2
  MP287Supported *2
  MP496Supported *2
  MP497Supported *2
  MP558Supported *2
  MP568Supported *2
  MP648Supported *2
  MX328Supported *2
  MX347Supported *2
  MX357Supported *2
  MX366Supported *2
  MX377Supported *2
  MX397Supported *2
  MX416Supported *2
  MX426Supported *2
  MX437Supported *2
  MX457Supported *2
  MX477Supported *2
  MX517Supported *2
  MX527Supported *2
  MX537Supported *2
  MX727Supported *2
  MX7600Supported *2
  MX876Supported *2
  MX886Supported *2
  MX897Supported *2
  MX927Supported *2

  *1: ไดร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์เป็นแบบ 32-bit และ 64-bit ยกเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  *2: ทำการอัพเดทไดร์ฟเวอร์หรือซอฟท์แวร์ผ่านเวบไซท์ของ Canon หรือ Windows Update Service(มีเพียงแค่ไดร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์และไดร์ฟเวอร์ของ ICA เครื่องสแกนเท่านั้นที่ให้บริการผ่าน Windows Update Service)*3: การอัพเกรด Windows จากเวอร์ชั่นก่อนเป็น Windows 10 อาจทำให้เครื่องพิมพ์ /ซอล์ฟแวร์เครื่องสแกนหรือไดร์ฟเวอร์ทำงานไม่ถูกต้องในการทำการพิมพ์หรือสแกน ให้ถอนการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ตัวที่มีอยู่และติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของ Windows 10 จากเวบไซท์ของ Canon


  Scanner

  Model Name

  Windows 10 *1

  CanoScan 5600FSupported
  CanoScan 9000FSupported
  CanoScan 9000F Mark IISupported
  LiDE 110Supported
  LiDE 210Supported
  LiDE 120Supported
  LiDE 220Supported

  *1:ไดร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์เป็นแบบ 32-bit และ 64-bit ยกเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  แอพพลิเคชั่น

  ซอฟท์แวร?

  Windows 10

  OmniPageตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น
  Page Managerตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น
  Photo Shop Elementsตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น
  PhotoStudioตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น
  Silver Fastตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น
  Canoscan ToolBoxไม่รองรับ
  CD-LabelPrintไม่รองรับ??? Easy-PhotoPrint EX ???? My Image Garden
  Color Management Tool Proไม่รองรับ. ใช้ซอฟ์ทแวร์แอพพลิเคชั่นของมาตรเทียบสี
  Easy-PhotoPrint Proไม่รองรับ??? Print Studio Pro
  Easy-PrintToolBoxไม่รองรับ??? Easy-PhotoPrint EX ???? My Image Garden
  Solution Menu / Solution Menu EXไม่รองรับ. ??? Quick Menu
  Quick Menuดาวน์โหลดจากเวบไซท์ข?? Canon
  My Printerดาวน์โหลดจากเวบไซท์ข?? Canon
  Easy-WebPrint EXดาวน์โหลดจากเวบไซท์ข?? Canon
  My Image Gardenดาวน์โหลดจากเวบไซท์ข?? Canon
  Print Studio Proดาวน์โหลดจากเวบไซท์ข?? Canon
  Easy-PhotoPrint EXดาวน์โหลดจากเวบไซท์ข?? Canon
  Quick Toolboxดาวน์โหลดจากเวบไซท์ข?? Canon
  OCR Dictionaryดาวน์โหลดจากเวบไซท์ข?? Canon
  Speed Dial Utilityดาวน์โหลดจากเวบไซท์ข?? Canon