รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศมาเลเซีย ปี 2020 - ต่อต้านของปลอม - Canon Thailand

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศมาเลเซีย ปี 2020

  มกราคม

  เซเรมบัน

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่/LC-E10 6
  อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่/LC-E5 4
  อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่/LC-E6E 9
  อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่/LC-E8 12
  อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E12 2
  อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E17 3
  อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E5 5
  อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E6 9
  อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E6N 1
  อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E8 7
  อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-10L 2
  อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-11L 2
  อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-12L 3
  อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-13L 1
  อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-1LH 1
  อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-3L 2
  อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-4L 3
  อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-5L 4
  อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-6L 5
  อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-7L 2
  อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-8L 2
  ฝาครอบเลนส์, เลนส์ฟิลเตอร์, เลนส์ฮูด 103

  กุมภาพันธ์

  กลันตัน

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/312 18
  ตลับหมึกพิมพ์/316 6
  ตลับหมึกพิมพ์/325 23
  ตลับหมึกพิมพ์/EP-22 1
  ตลับหมึกพิมพ์/EP-87C 1

  มีนาคม

  กวนตัน

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 3
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/308 8
  ตลับหมึกพิมพ์/312 1
  ตลับหมึกพิมพ์/316 3

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผ่านมา

  ข้อมูลเพิ่มเติม