ต่อต้านของปลอม - ต่อต้านของปลอม - Canon Thailand

  แนวทางการปราบปรามสินค้าปลอมภายใต้ตราสินค้าแคนนอน

  คุณสามารถสังเกตสินค้าปลอมแปลงได้หรือไม่

  แคนนอนได้ร่วมมือทำงานกันอย่างหนักในการที่จะปราบปรามสินค้าปลอมของแบรนด์แคนนอนทั่วโลกเพื่อรักษาภาพลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์แคนนอนรวมถึงปกป้องลูกค้าผู้มีอุปการคุณของแคนนอน ซึ่งใช้สินค้าของแท้ที่มีคุณภาพ

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อควรรู้

  ลักษณะบ่งชี้ของสินค้าปลอม

  • บรรจุภัณฑ์ที่นำมาปิดผนึกใหม่ นำมาใช้ซ้ำ หรือดัดแปลงด้วยวิธีการใดๆ
  • ราคาถูกผิดปกติ
  • สีและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์มีความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ของแท้ของแคนนอน
  • วิธีการในการขายสินค้ามีความแตกต่างจากวิธีการขายสินค้าตามปกติของธุรกิจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับผู้บริโภคด้วย
  • มีการสะกดคำผิดบนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์

  สิ่งที่ควรระวังเมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

  • ราคาถูกกว่าปกติ
  • ความคิดเห็นในเชิงลบจากผู้ซื้อก่อนหน้านี้
  • การตรวจสอบตัวตนของผู้ขาย
  • รูปแบบของเว็บไซต์ที่ดูไม่น่าเชื่อถือ
  • การแสดงความคิดเห็นที่มีจำนวนน้อย
  • รูปภาพมีลักษณะที่ต้องสงสัย
  • คำอธิบายสินค้าถูกคัดลอกมาจากเว็บไซต์อื่น

  ฉลากป้องกันการปลอมแปลงสินค้าบนผลิตภัณฑ์

  มีการติดฉลากป้องกันการปลอมแปลง เช่น สติ๊กเกอร์แบบโฮโลแกรม บนกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากแคนนอน

  ดูสไลด์โชว์ เพื่อดูว่าสีโฮโรแกรมเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อมองในมุมต่างๆ 

  เหตุผลที่ควรซื้อสินค้าที่เป็นของแท้และถูกลิขสิทธิ์ของแคนนอน

  • ตลับหมึกพิมพ์ แท็งก์หมึก โทนเนอร์ และตลับโทนเนอร์ที่เป็นสินค้าปลอมและลอกเลียนแบบแคนนอน
   อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา อาทิ
   ปริมาณงานพิมพ์ที่ได้ลดลง คุณภาพของงานพิมพ์ที่ได้รับอยู่ในระดับต่ำ
   และโทนเนอร์/หมึกพิมพ์อาจเกิดการรั่วไหล เป็นต้น
  • แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของแคนนอนซึ่งเป็นของปลอมนั้น
   มักไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานของแคนนอนและตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   ซึ่งเป็นเหตุให้อุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ หรือทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนขณะใช้งาน
   เกิดการรั่วไหลของของเหลวในแบตเตอรี่ และอาจก่อให้เกิดการติดไฟและการระเบิด
  • สินค้าและอุปกรณ์เสริมของแท้ของแคนนอน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า สามารถใช้สินค้าแคนนอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  ชื่อและโลโก้ของแคนนอนซึ่งได้รับการจดทะเบียน
  เครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการในหลายประเทศ ย่อมก่อให้เกิดการตรวจสอบอย่างเป็นกิจลักษณะสำหรับสินค้าที่ต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าปลอม

  แคนนอนได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทา​​​งปัญญารวมถึงได้ทำการศึกษาวิธีการระบุลักษณะเฉพาะของสินค้าปลอมซึ่งใช้ตราสินค้าแคนนอน

  คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถครอบคลุมสินค้าปลอมทั้งหมด ซึ่งจัดจำหน่ายในรูปแบบอื่นๆ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อตัวแทนแคนนอนที่ใกล้ที่สุด

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

  รายงานสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

  สำหรับคำถามหรือการรายงานสินค้า Canon ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อตัวแทน Canon ที่ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการใกล้คุณ

  ติดต่อเรา

  สำหรับแคนนอนทั่วโลกปราศจากสินค้าปลอมแปลง

  เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัยให้กับลูกค้าแคนนอน เราจึงจัดการสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยหลากหลายวิธีการ

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านการปลอมแปลงสินค้าของแคนนอน

  คลิกที่นี่