รายงานสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

สำหรับคำถามหรือการรายงานสินค้า Canon ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อตัวแทน Canon ที่ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการใกล้คุณ

ติดต่อเรา

แนวทางการปราบปรามสินค้าปลอมภายใต้ตราสินค้าแคนนอน

แคนนอนได้ร่วมมือทำงานกันอย่างหนักในการที่จะปราบปรามสินค้าปลอมของแบรนด์แคนนอนทั่วโลก
เพื่อรักษาภาพลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์แคนนอนรวมถึงปกป้องลูกค้าผู้มีอุปการคุณของแคนนอน ซึ่งใช้สินค้าของแท้ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางดังนี้

ชื่อและโลโก้ของแคนนอนซึ่งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการในหลายประเทศ ย่อมก่อให้เกิดการตรวจสอบอย่างเป็นกิจลักษณะสำหรับสินค้าที่ต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าปลอม

แคนนอนได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในสินค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถระบุลักษณะเฉพาะของสินค้าแคนนอน

แคนนอนได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทา​​​งปัญญารวมถึงได้ทำการศึกษาวิธีการระบุลักษณะเฉพาะของสินค้าปลอมซึ่งใช้ตราสินค้าแคนนอน

เหตุผลที่ควรซื้อสินค้าที่เป็นของแท้และถูกลิขสิทธิ์ของแคนนอน

 • ตลับหมึกพิมพ์ แท็งก์หมึก โทนเนอร์ และตลับโทนเนอร์ที่เป็นสินค้าปลอมและลอกเลียนแบบแคนนอน 
  อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา อาทิ 
  ปริมาณงานพิมพ์ที่ได้ลดลง คุณภาพของงานพิมพ์ที่ได้รับอยู่ในระดับต่ำ 
  ​​​​​​​และโทนเนอร์/หมึกพิมพ์อาจเกิดการรั่วไหล เป็นต้น
 • แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของแคนนอนซึ่งเป็นของปลอมนั้น 
  ​​​​​​​มักไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานของแคนนอนและตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  ​​​​​​​ซึ่งเป็นเหตุให้อุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ หรือทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนขณะใช้งาน 
  ​​​​​​​เกิดการรั่วไหลของของเหลวในแบตเตอรี่ และอาจก่อให้เกิดการติดไฟและการระเบิด 
 • สินค้าและอุปกรณ์เสริมของแท้ของแคนนอน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า สามารถใช้สินค้าแคนนอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อควรรู้

ลักษณะบ่งชี้ของสินค้าปลอม

 • บรรจุภัณฑ์ที่นำมาปิดผนึกใหม่ นำมาใช้ซ้ำ หรือดัดแปลงด้วยวิธีการใดๆ
 • ราคาถูกผิดปกติ
 • สีและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์มีความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ของแท้ของแคนนอน
 • วิธีการในการขายสินค้ามีความแตกต่างจากวิธีการขายสินค้าตามปกติของธุรกิจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับผู้บริโภคด้วย
 • มีการสะกดคำผิดบนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ควรระวังเมื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

 • ราคาถูกกว่าปกติ
 • ความคิดเห็นในเชิงลบจากผู้ซื้อก่อนหน้านี้
 • การตรวจสอบตัวตนของผู้ขาย
 • รูปแบบของเว็บไซต์ที่ดูไม่น่าเชื่อถือ
 • การแสดงความคิดเห็นที่มีจำนวนน้อย
 • รูปภาพมีลักษณะที่ต้องสงสัย
 • คำอธิบายสินค้าถูกคัดลอกมาจากเว็บไซต์อื่น

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถครอบคลุมสินค้าปลอมทั้งหมด ซึ่งจัดจำหน่ายในรูปแบบอื่นๆ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อตัวแทนแคนนอนที่ใกล้ที่สุด

รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์