ห้องข่าวประชาสัมพันธ์ - Canon Thailand
ห้องข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดรูปภาพ

รูปภาพความละเอียดสูงจากแคนนอน

ดาวน์โหลด​ที่นี่

ข่าวล่าสุด

เมษายน 2022

กลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย รวมพลัง ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

07 เม.ย. 2022 — กลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย รวมพลัง ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน กลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund : ...

มีนาคม 2022

แคนนอน สนับสนุนกิจกรรมอบรมด้านการถ่ายภาพดาราศาสตร์ “Astrophotography Marathon 2022” จัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

31 มี.ค. 2022 — แคนนอน สนับสนุนกิจกรรมอบรมด้านการถ่ายภาพดาราศาสตร์ “Astrophotography Marathon 2022” จัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ .

กลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

31 มี.ค. 2022 — กลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ธรรมดาแบบใหม่ : New Normal” ในกรมสมเด็จพระเทพฯ

แคนนอน ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมผลิตบ้านนกจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนป่าชุมชน

21 มี.ค. 2022 — แคนนอน ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมผลิตบ้านนกจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนป่าชุมชน