A4 สี ใหม่
PIXMA TR150
 • พิมพ์เอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 9.0 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 5.5 ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), การพิมพ์ผ่านเทคโนโลยี PICTBRIDGE, การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (WI-FI DIRECT)

RRP THB 10,220.00

A4 สี ใหม่
PIXMA TS5370
 • พิมพ์ สแกนและถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 13.0 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 6.8 ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), บลูทูธพลังงานต่ำ (BLE), เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (WI-FI DIRECT)
A4 สี
PIXMA TS707
 • พิมพ์เอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 15.0 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 10.0 ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), เชื่อมต่อแบบสาย (WIRED LAN), การพิมพ์ผ่านเทคโนโลยี PICTBRIDGE การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), บลูทูธพลังงานต่ำ (BLE), เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (WI-FI DIRECT)
A4 สี
MAXIFY iB4170
 • พิมพ์เอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 24 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 15.5ภาพต่อนาที
 • พิมพ์เอกสาร (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 32.5 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 26.5 ภาพต่อนาที
A4 สี
MAXIFY MB5170
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 24.0 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 15.5 ภาพต่อนาที
 • พิมพ์เอกสาร (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 32.5 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 26.5 ภาพต่อนาที
A4 สี
MAXIFY MB5470
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 24.0 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 15.5 ภาพต่อนาที
 • พิมพ์เอกสาร (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 32.5 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 26.5 ภาพต่อนาที
A4 สี
PIXMA E4270
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 8.8 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 4.4ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (WI-FI DIRECT)
A4 สี
PIXMA MG2570S
 • พิมพ์ สแกนและถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 8.0 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 4.0ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0
A4 สี
PIXMA G6070
 • พิมพ์ สแกนและถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 13.0 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 6.8 ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), เชื่อมต่อแบบมีสาย (WIRED LAN), การพิมพ์ผ่านเทคโนโลยี PICTBRIDGE การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (WI-FI DIRECT)
A3 สี
WG7740
 • พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำและสีได้ถึง 70 หน้าต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบมีสาย (WIRED LAN), การพิมพ์ผ่านเทคโนโลยี PICTBRIDGE การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT)
A3 สี
WG7750F
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำและสีได้ถึง 80 หน้าต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), เชื่อมต่อแบบมีสาย (WIRED LAN), การพิมพ์ผ่านเทคโนโลยี PICTBRIDGE การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (WI-FI DIRECT)
A4 สี ใหม่
PIXMA G5070
 • พิมพ์เอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 13.0 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 6.8 ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), เชื่อมต่อแบบมีสาย (WIRED LAN), การพิมพ์ผ่านเทคโนโลยี PICTBRIDGE, การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (WI-FI DIRECT)
A4 โมโนโครม
PIXMA GM2070
 • พิมพ์เอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 13.0 ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), เชื่อมต่อแบบมีสาย (WIRED LAN), การพิมพ์ผ่านเทคโนโลยี PICTBRIDGE การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (WI-FI DIRECT)
A4 สี ใหม่
PIXMA TS307
 • พิมพ์เอกสาร พิมพ์เอกสารผ่านมือถือ
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 7.7 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 4.0 ภาพต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำ: 30 - 100 หน้า
A4 สี ใหม่
PIXMA TS207
 • พิมพ์เอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 7.7 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 4.4ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0
A4 สี ใหม่
PIXMA E3170
 • พิมพ์ สแกนและถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 7.7 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 4.0ภาพต่อนาที
 • USB ความเร็วสูง 2.0, การเชื่อมต่อแลนแบบไร้สาย (WI-FI), การพิมพ์ผ่านเทคโนโลยี PICTBRIDGE, การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), ACCESS POINT
A4 สี ใหม่
PIXMA G4010
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 8.8 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 5.0 ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (WI-FI DIRECT)
A4 สี ใหม่
PIXMA G3010
 • พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 8.8 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 5.0 ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (DIRECT WIRELESS)
A4 สี ใหม่
PIXMA G2010
 • พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 8.8 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 5.0 ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0
A4 สี ใหม่
PIXMA TR8570
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 15.0 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 10.0 ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), เชื่อมต่อแบบมีสาย (WIRED LAN), ช่องเสียบเมมโมรี่การ์ด, การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT) เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (WI-FI DIRECT)
A4 สี ใหม่
PIXMA G1010
 • พิมพ์เอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 8.8 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 5.0 ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0
A4 สี
PIXMA MP287
 • พิมพ์ สแกนและถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 8.4 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 4.8ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0
A3 สี
PIXMA iX6870
 • พิมพ์เอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 14.5 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 10.4 ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI),เชื่อต่อแบบมีสาย (WIRED LAN), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT)
A3 สี
PIXMA iX6770
 • พิมพ์เอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 14.5 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 10.4 ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0
A3 สี
PIXMA iP8770
 • พิมพ์เอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 14.5 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 10.4 ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), การพิมพ์ผ่านเทคโนโลยี PICTBRIDGE, การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT)
A4 สี
PIXMA iP2770 / iP2772
 • พิมพ์แบบไร้ขอบขนาด 4 x 6" ในเวลา 55 วินาที
 • สื่อสิ่งพิมพ์: A4, จดหมายและอื่นๆ
 • อิงค์เจ็ทพรินเตอร์สี
A4 สี
PIXMA G3000
 • พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา
 • พิมพ์งานได้รวดเร็วทันใจ พิมพ์ภาพไร้ขอบขนาด 4 x 6 นิ้ว ได้ภายใน 60 วินาที
 • ความเร็วในการพิมพ์ภาพขาว-ดำ 8.8 ภาพต่อนาที และภาพสี 5 ภาพต่อนาที
A3 สี
PIXMA PRO-100
 • อิงค์เจ็ทพรินเตอร์สี
 • สื่อสิ่งพิมพ์ : A3+, A3, A4 และอื่นๆ
 • Prints a 4 x 6" borderless photo in 34secs
A3 สี
PIXMA PRO-10
 • อิงค์เจ็ทพรินเตอร์สี
 • สื่อสิ่งพิมพ์: A3 ขึ้นไป, A3, A4 และอื่นๆ
 • พิมพ์แบบไร้ขอบขนาด 4 x 6" ในเวลา 1 นาที 45 วินาที
A2 สี
imagePROGRAF PRO-500
 • พิมพ์งาน
 • ความเร็วในการพิมพ์ภาพถ่าย (ขนาด 4 X 6 นิ้ว): 59 วินาที (แบบไร้ขอบ)
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), เชื่อมต่อแบบมีสาย (WIRED LAN), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), การพิมพ์ผ่านเทคโนโลยี PICTBRIDGE
 • ของ
 • 2