เซอร์วิส โปรโมชั่น - Canon Thailand

CANON CAMERA
FREE EXPRESS SERVICE
HAPPY HOLIDAY

เตรียมตัวไปเที่ยวกันแบบสบายใจ
ด้วยบริการตรวจเช็ค ทำความสะอาดกล้องแบบด่วน

ฟรี! ค่า Express Service

1 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566 เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

CANON CAMERA SERVICE
BIRTHDAY SPECIAL

เกิดเดือนนี้!! รับสิทธิพิเศษไปเลย
เมื่อนำกล้องหรือเลนส์แคนนอนประกันศูนย์เข้ามารับบริการในเดือนเกิด

1 สิงหาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566 เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม