เซอร์วิส โปรโมชั่น - Canon Thailand

 

CANON ONSITE SERVICE

เพิ่มเวลาอุ่นใจ

แคนนอนให้คุณได้อุ่นใจจากการบริการของเราด้วยการขยายระยะเวลารับประกันอะไหล่หลังการซ่อม และขยายระยะเวลารับประกันบริการหลังการซ่อม

ระยะเวลาโปรโมชั่น  : 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

CANON
CAMERA SERVICE
DISCOUNT

ส่งบ่อยได้ส่วนลดเพิ่ม

ระยะเวลาโปรโมชั่น  : 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม