แจ้งเพื่อทราบ - แจ้งเพื่อทราบ - Canon Thailand

    แจ้งเพื่อทราบ (ล่าสุด)

    ข้อความที่เข้าข่ายน่าสงสัยจากบุคคลที่แอบอ้างถึงแคนนอน

    27 มิถุนายน 2567 - เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีข้อความที่เข้าข่ายน่าสงสัยจำนวนหนึ่งถูกส่งไปยังกลุ่มสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยอ้างว่า หากสมัครเป็นพนักงานของบริษัท ท่านจะได้รับการสนับสนุนด้านการถ่ายภาพ รวมถึงได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานจากแคนนอน

    อ่านเพิ่มเติม

    ข้อมูลเพิ่มเติม