แจ้งเพื่อทราบ - แจ้งเพื่อทราบ - Canon Thailand

    แจ้งเพื่อทราบ (ล่าสุด)

    ประกาศแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับสินค้าประเภทกล้องติดรถยนต์

    17 ธันวาคม 2562 - ตามที่แคนนอนได้รับการแจ้งว่ามีการแอบอ้างขายสินค้าประเภทกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อแคนนอนผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่ลูกค้า
    อ่านเพิ่มเติม

    ข้อมูลเพิ่มเติม