บริการซ่อมเครื่องพิมพ์นอกสถานที่ - Canon Thailand

บริการซ่อมเครื่องพิมพ์นอกสถานที่

อัตราค่าบริการซ่อมเครื่อง
  • เครื่องในประกัน : 800 บาท/เครื่อง (ไม่รวม VAT)
  • เครื่องนอกประกัน : เริ่มที่ 1,300 -1,800 บาท/เครื่อง (ไม่รวม VAT, ไม่รวมอะไหล่)

ราคาข้างต้นเป็นราคาขั้นต่ำสำหรับการให้บริการภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ( สมุทรปราการ,ปทุมธานี,นนทบุรี) บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่อื่นตามระยะทาง

การพิจารณาเรื่องการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

  • ลูกค้าสามารถ แจ้งความจำนงขอใช้บริการ ได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
    (เวลาเข้าบริการตามที่บริษัทฯนัดหมาย)
  • ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ ชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่อง (Model & Serial Number) ก่อนขอรับบริการ

 

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้ในแบบฟอร์ม เพียงเพื่อการแจ้งเตือน ตรวจสอบความถูกต้อง และการแสดงตัวตนเฉพาะสำหรับการขอใช้บริการเท่านั้น โดยจะดูแลข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นตามกฎหมาย และนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่ https://th.canon/th/consumer/web/privacy