Privacy policy - Canon Thailand

นโยบายส่วนบุคคล

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

มีผลบังคับใช้ กรกฎาคม 2555

การยอมรับเงื่อนไขและนโยบายการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์แคนนอน") จัดทำขึ้นโดย บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ("แคนนอน") ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ที่ระบุด้านล่าง โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอนหมายถึงท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้นอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโดยแคนนอนเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอน

คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

แคนนอนให้ความสำคัญและเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายส่วนบุคคลนี้จึงเขียนขึ้นเพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการจัดการข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของแคนนอน และทางเลือกของท่านถึงวิธีการเก็บและการใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อการเข้าถึงนโยบายส่วนบุคคลได้โดยสะดวก นโยบายส่วนบุคคลนี้จึงมีปรากฏอยู่ในทุกหน้าของเว็บไซต์แคนนอน

ขอบเขต

นโยบายส่วนบุคคลครอบคลุมถึงทุกหน้าของเว็บไซต์แคนนอนที่มีลิงค์เชื่อมโยงถึงนโยบายส่วนบุคคลนี้ปรากฏอยู่ นโยบายส่วนบุคคลนี้ยังครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่แคนนอนนอกเหนือจากการค้า ธุรกิจและวิชาชีพของท่าน ("ข้อมูล")

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่แคนนอนเก็บรวบรวมแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าเยี่ยมชมให้แก่แคนนอนด้วยความสมัครใจ

ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม

แคนนอนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอน หน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาที่เข้าเยี่ยมชมและข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม คือข้อมูล

  • ที่ได้จากการรวบรวมภายใต้หลักของการสรุปรวมผลและไม่ระบุชื่อ, แต่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ที่ไม่ถือว่าเกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้)
  • ที่ได้จากการเก็บรวบรวมผ่านทางการใช้งานเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ล็อค และคุกกี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมในบางหน้าของเว็บไซต์แคนนอน หากท่านติดต่อออนไลน์เพื่อถามคำถาม ให้ข้อเสนอแนะ ลงทะเบียนซื้อสินค้า สอบถามข้อมูลสินค้าของท่าน หรือเข้าร่วมการสำรวจออนไลน์ ท่านจะพบว่าแบบฟอร์มการติดต่อจะสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านบางประการ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้

  • แคนนอนอาจร้องขอให้ท่านแจ้งข้อมูลส่วนตัวของท่านในบางหน้าของเว็บไซต์แคนนอน ข้อมูลที่สอบถามอาจรวมถึง ชื่อของท่าน ที่อยู่ อีเมล์แอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อรุ่นสินค้า หมายเลขเครื่อง(serial numbers) วันที่ซื้อสินค้า และข้อเสนอแนะ ข้อมูลส่วนตัวอาจถูกส่งต่อให้แก่ หน่วยงานในธุรกิจของแคนนอน สำนักงานใหญ่ที่เหมาะสม บริษัทในเครือหรือสาขาที่สามารถดำเนินการในเรื่องที่ท่านร้องขอหรือดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเก็บรวบรวมมาจากที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอนด้วยความสมัครใจ และข้อมูลเช่นว่านั้นไม่จำเป็นจะต้องได้จากการค้นหาในเว็บไซต์แคนนอน

การนำข้อมูลไปใช้

แคนนอนใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อแสดงบริการที่ท่านร้องขอ และอาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้น เพื่อจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และโปรโมชั่นต่างๆ ของแคนนอนให้แก่ท่าน หากว่าท่านจะสนใจ แคนนอนอาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลของท่านแก่พนักงาน ตัวแทน หรือผู้มีส่วนข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับแคนนอน และ/หรือบริษัทคู่ค้าที่รับผิดชอบจัดทำการสำรวจ หรือจำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ ตามที่ท่านร้องขอ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของแคนนอน ยกเว้นในกรณีที่ต้องแบ่งปันเพื่อให้สามารถ ดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้สำเร็จ และในกรณีการจัดกิจกรรม อย่างไรก็ตามเราจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงควบคุมเป็นข้อมูล ลับทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือ ไปจากวัตถุประสงค์ที่จำกัดไว้ตามที่กำหนด หากท่าน สอบถามถึงสินค้าที่แคนนอนไม่ได้เป็นผู้จัด จำหน่ายโดยตรง เราจะส่งต่อข้อมูลของท่านให้แก่ตัวแทนจำหน่ายของแคนนอน ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ขายอื่นๆ ทั้งนี้การใช้ข้อมูลของท่านโดย ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ขายอื่นๆ จะอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัทนั้นๆ ไม่ใช่ นโยบายของแคนนอน เว็บไซต์แคนนอนอาจมีลิงค์เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลิงค์เชื่อมโยงเพิ่ม เติมจากข้อตกลงด้านล่างและข้อกำหนดและเงื่อนไข

ราตอบกลับไปยังที่อยู่อีเมล์ของท่านเพื่อตอบ อีเมล์ที่เราได้รับรวมถึงให้ข้อมูลสินค้าและบริการ กิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษและข้อเสนออื่นๆ

เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจของเรา เราอาจซื้อทรัพย์สินของบริษัทอื่น หรือขายทรัพย์สินของบริษัทเรา ในระหว่างการดำเนินการทาง ธุรกิจนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่อาจดำเนินการซื้อหรือขายได้ ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับแคนนอน หรือในกรณีที่ทรัพย์สินทั้งหมดของแคนนอนต้องถูกใช้เพื่อการชำระหนี้ในกรณีล้มละลาย ข้อมูลเหล่านั้นอาจถูกโอนข้อมูลไปด้วยได้เช่นกัน

เว็บไซต์แคนนอนอาจระบุถึงลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัทแคนนอน เว็บไซต์ เหล่านั้นอาจมีนโยบายส่วนบุคคลที่แตกต่างจากที่ระบุ ณ ที่นี้ และเนื่องจากนโยบายส่วนบุคคลนี้มีผลครอบคลุมแค่ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ดังนั้น ท่านควรอ่านนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมด้วย กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลิงค์เชื่อมโยงเพิ่มเติมในข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราจะเปิดเผยข้อมูลเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยนั้น เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้มีผลบงคับและเป็นไปตาม "ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสัญญาอื่นๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของแคนนอน, ผู้ใช้เว็บไซต์แคนนอนหรืออื่นๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่นๆและองค์กรป้องกันการทุจริต และการลดความเสี่ยงด้านเครดิต

คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

แคนนอนมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบของเราปลอดภัยและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการเข้าเยี่ยมชมโดยไม่ได้รับอนุญาต รักษาความถูกต้องของข้อมูลและรับรองการนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง เราได้วางรูปแบบระบบการจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่าง เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมทางออนไลน์ ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านต้องยอมรับ ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเข้าถึง, การตอบสนองการสำรวจ, และ/หรือการลงทะเบียนสำหรับลักษณะใดๆที่ปรากฎบนเว็บไซต์ แคนนอนนี้ ซึ่งเป็นส่วนที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเรามุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจในระบบการรักษาความปลอดภัยของเรา อย่างไร ก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ว่าการป้องกันสมบูรณ์แบบ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยใน ข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ส่งมาให้เรา และการส่งข้อมูลนั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง เราจะหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการปกป้อง ข้อมูลของท่านเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วย

สิทธิในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน นโยบายส่วนบุคคลบนเว็บไซต์

แคนนอนขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับเปลี่ยน ข้อความด้านบนได้ตลอดเวลา การแก้ไข ปรับเปลี่ยน จะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อถูกประกาศลงบนเว็บไซต์

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อความด้านบน ท่านสามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ : 0-2344-9999
ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ : 0-2344-9988 โทรสาร : 0-2344-9861
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.15 น. - 17.15 น. (ปิดให้บริการในวันหยุดราชการ)