ประกาศเกี่ยวกับสื่อออนไลน์หลักของแคนนอน ประเทศไทย - Canon Thailand

ประกาศเกี่ยวกับสื่อออนไลน์หลักของแคนนอน ประเทศไทย

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มีความยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์หลักของแคนนอน ประเทศไทย ตามเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ 
เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ท่านในการติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 

ทั้งนี้ หากท่านได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น โปรดทราบว่าแคนนอนไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นและไม่มีส่วนในการรับผิดชอบกับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางดังกล่าว โปรดติดต่อเราเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 
23  พฤศจิกายน 2563