เคล็ดลับ PIXMA - Canon Thailand

สนุกไปกับการใช้พรินเตอร์ Pixma หรือเครื่องออล-อิน-วันได้เต็มที่ การฝึกอบรม ชิ้นงานเพื่อการสร้างสรรค์ และเคล็ดลับ
​​​​​​​

 • ตัดสินใจว่าคุณใช้งานพรินเตอร์ของคุณทำอะไรเป็นส่วนมาก หากคุณต้องการพิมพ์ภาพคุณภาพสูงให้เลือกเครื่องพิมพ์ภาพถ่าย หากคุณต้องการพิมพ์เอกสารและกราฟปริมาณมากๆให้เลือกพรินเตอร์เพื่อธุรกิจ
 • คุณต้องการพิมพ์งานขนาด A3 หรือไม่ หากต้องการให้เลือกพรินเตอร์ขนาด A3 ตรวจสอบว่าพรินเตอร์ที่คุณเลือกนั้นสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพีซีหรือแม็คของคุณได้หรือไม่
 • คุณต้องการพกพาพรินเตอร์ของคุณไปใช้งานที่อื่นหรือไม่ หากต้องการให้เลือกเครื่องพิมพ์แบบพกพา
 • ใช้หมึกแท้เพื่อป้องกันการเกิดหมึกตัน รั่วและซึม
 • ใช้กระดาษถูกประเภทเพื่อให้พรินเตอร์ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น ใช้กระดาษพิมพ์ภาพเคลือบเงาเมื่อต้องการพิมพ์ภาพถ่าย
 • ตั้งค่าไดรฟเวอร์ให้ถูกต้อง
 • ใช้กระดาษคุณภาพสูงแม้ในการพิมพ์ดราฟท์เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นจากกระดาษเข้าอุดตันในเครื่อง
 • ตรวจดูว่าสายพรินเตอร์ไม่บิดเบี้ยวเพราะอาจจะส่งผลต่อความเร็วของการเชื่อมต่อแบบ USB ได้
 • เก็บงานพิมพ์ให้พ้นแสงแดดและแสงฟลูออเรสเซนท์ที่ส่องลงมาโดยตรงเพราะว่าจะทำให้งานพิมพ์มีอายุการเก็บที่สั้นลง
 • ตรวจสอบดูว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์แล้วหรือไม่ หลังจากการพิมพ์นานๆหลายชั่วโมงหัวพิมพ์อาจอุดตันจากหมึกพิมพ์ที่แห้งตัวแล้วก็ได้
 • ใช้โหมดการพิมพ์ดราฟท์หากยังไม่ใช่สำเนาชุดที่จะใช้จริง
 • ใช้ฟอนท์ขนาดเล็กลงหากพิมพ์เพียงเพื่อจะตรวจสอบเท่านั้น
 • ควรเปิดเครื่องไว้เพราะทุกครั้งที่เปิดหรือปิดเครื่องนั้นพรินเตอร์จะไล่หมึกทิ้งเพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์
 • เลือกพรินเตอร์แบบตลับหมึกแยกสีหากคุณพิมพ์ภาพถ่ายเป็นจำนวนมาก เพื่อให้คุณได้ประหยัดเพราะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกทั้งหมดเมื่อหมึกหมดเพียงหนึ่งหรือสองสี
 • ใช้กระดาษให้คุ้มค่าที่สุด เช่นพิมพ์ภาพขนาด 4R สี่ภาพบนกระดาษ A4 เพียงแผ่นเดียว

ความละเอียดในการพิมพ์เป็นการบ่งบอกว่าพรินเตอร์สามารถพิมพ์รายละเอียดบนกระดาษได้มากน้อยเพียงใดโดยคำนวณเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว (dpi) 

ปกติแล้วเวลาที่พูดถึงความละเอียดจะต้องประกอบด้วยเลขสองชุดด้วยกัน (เช่น 2400 x 1200 dpi) ตัวเลขชุดแรกจะบอกจำนวนจุดที่พรินเตอร์สามารถพิมพ์ได้ในแนวนอนของกระดาษในหนึ่งนิ้ว ตัวเลขชุดที่สองบอกจำนวนจุดที่พรินเตอร์สามารถพิมพ์ได้ในแนวตั้งของกระดาษในหนึ่งนิ้ว แน่นอนว่ายิ่งตัวเลขนี้สูงเท่าใดภาพที่ได้ก็จะสวยงามยิ่งขึ้นเท่านั้น 

แต่บางครั้งผู้บริโภคอาจตัดสินเรื่องความละเอียดของพรินเตอร์ ด้วยตัวเลขชุดหน้าเท่านั้น จึงเกิดความเข้าใจผิดว่า พรินเตอร์ที่มีความละเอียด 2880 x 720 dpi มีความละเอียดสูงกว่าพรินเตอร์ที่มีความละเอียด 2400 x 1200 dpi เพราะตัวเลข 2880 dpi ก็ย่อมสูงกว่า 2400 dpi 

จริงอยู่ที่พรินเตอร์เครื่องแรกนั้นสามารถอัดจุดลงได้มากถึง 2880 จุดในแนวนอน แต่ในแนวตั้งนั้นกลับทำได้เพียง 720 จุด ดังนั้นจุดในแนวนอนจะชิดกันมากแต่จุดในแนวตั้งจะกระจายห่างจากกัน งานพิมพ์ภาพที่เกิดจากพรินเตอร์ 2880 x 720 dpi จึงหยาบกว่าที่พิมพ์ได้จากพรินเตอร์ 2400 x 1200 dpi ดังนั้นจึงควรตรวจสอบจำนวนจุดรวมที่พรินเตอร์สามารถพิมพ์ได้ก่อนที่จะทำการประเมินความละเอียดของพรินเตอร์ใดๆ

ความละเอียดในการพิมพ์เป็นการบ่งบอกว่าพรินเตอร์สามารถพิมพ์รายละเอียดบนกระดาษได้มากน้อยเพียงใดโดยคำนวณเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว (dpi) 

ปกติแล้วเวลาที่พูดถึงความละเอียดก็จะต้องประกอบด้วยเลขสองชุดด้วยกัน (เช่น 2400 x 1200 dpi) ตัวเลขชุดแรกมักจะบอกจำนวนจุดที่พรินเตอร์สามารถพิมพ์ได้ในแนวนอนของกระดาษในหนึ่งนิ้ว ตัวเลขชุดที่สองบอกจำนวนจุดที่พรินเตอร์สามารถพิมพ์ได้ในแนวตั้งของกระดาษในหนึ่งนิ้ว แน่นอนว่ายิ่งตัวเลขนี้สูงเท่าใดภาพที่ได้ก็จะสวยงามยิ่งขึ้นเท่านั้น 

แต่บางครั้งผู้บริโภคอาจตัดสินเรื่องความละเอียดของพรินเตอร์ ด้วยตัวเลขชุดหน้าเท่านั้น จึงเกิดความเข้าใจผิดว่า พรินเตอร์ที่มีความละเอียด 2880 x 720 dpi มีความละเอียดสูงกว่าพรินเตอร์ที่มีความละเอียด 2400 x 1200 dpi เพราะตัวเลข 2880 dpi ก็ย่อมสูงกว่า 2400 dpi 

จริงอยู่ที่พรินเตอร์เครื่องแรกนั้นสามารถอัดจุดลงได้มากถึง 2880 จุดในแนวนอน แต่ในแนวตั้งนั้นกลับทำได้เพียง 720 จุด ดังนั้นจุดในแนวนอนจะชิดกันมากแต่จุดในแนวตั้งจะกระจายห่างจากกัน งานพิมพ์ภาพที่เกิดจากพรินเตอร์ 2880 x 720 dpi จึงหยาบกว่าที่พิมพ์ได้จากพรินเตอร์ 2400 x 1200 dpi ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบจำนวนจุดรวมที่พรินเตอร์สามารถพิมพ์ได้ก่อนที่จะทำการประเมินความละเอียดของพรินเตอร์ใดๆ

ต้นทุนในการซื้อพรินเตอร์เป็นเพียงการลงทุนก้อนแรกเท่านั้น คุณจำเป็นต้องพิจารณาต้นทุนในการใช้งานจริงที่ประกอบด้วยค่าตลับหมึกพิมพ์และค่ากระดาษพิมพ์ด้วย

ระบบตลับหมึกพิมพ์แยกสีของแคนนอนช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนหมึกเฉพาะสีที่หมดได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งตลับหมึก

ต้นทุนค่าพิมพ์ต่อภาพจะขึ้นอยู่กับประเภทของตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้ (ค่าตลับหมึกพิมพ์ขึ้นอยู่กับพรินเตอร์แต่ละรุ่น)

พบกับความล้ำหน้าแบบอินเทรนด์ไปกับ PIXMA Wi-Fi ศึกษาวิธีการใช้งานพรินเตอร์ PIXMA ผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายที่สามารถตั้งค่าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมวิธีการใช้งานโปรแกรมสุดล้ำอย่าง iEPP (iPhone Easy Photo Print) สั่งพิมพ์ภาพได้โดยตรงจาก iPhone หรือ iPod Touch ผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย และ โปรแกรม Full HD Movie Print สั่งพิมพ์ภาพเคลื่อนไหวได้คมชัดเสมือนจริงหยุดนิ่งทุกช็อต