ใหม่
DR-M260
 • Feeder capacity: 80 sheets
 • Speed: up to 60ppm / 120ipm
  (2-sided)
 • Up to 600 dpi in scanning resolution
ใหม่
Flatbed Scanner Unit 102
 • Up to 600 dpi in scanning resolution
 • Optional flatbed scanner Unit
 • Scan size: A4 & Legal size
DR-F120
 • Connects with USB 2.0
 • Scan size: up to A4(ADF), Legal size (Flatbed)
 • Speed: up to 20ppm / 36ipm
DR 6010C
 • Scan size: up to A4
 • Speed: up to 60ppm / 120ipm
 • Connect with USB 2.0
DR-G1100 / DR-G1130
 • สามารถเชื่อมต่อการทำงานได้กับ USB 2.0
 • ความเร็วในการสแกน: DR-G1130: สูงสุด 130 หน้าต่อนาที / 260 ภาพต่อนาที (landscape) DR-G1100: สูงสุด 100 หน้าต่อนาที / 200 ภาพต่อนาที (landscape)
 • ขนาดสแกน: สูงสุดได้ถึงขนาด A3
DR 6030C
 • Document scanner
 • Speed: up to 60ppm, 2-sided
 • ขนาดสแกน: ได้ถึงขนาด A3
imageFORMULA P-208II
 • Mobile scanner
 • Speed: up to 8ppm / 16ipm (2-sided)
 • Scan size: up to A4
DR X10C
 • ขนาดสแกน: ได้ถึงขนาด A3
 • ความเร็วในการสแกน: สูงสุด 128 หน้าต่อนาที / 256 ภาพต่อนาที (แนวนอน)
 • เชื่อมต่อกับ USB 2.0 หรือ SCSI-III ได้
DR-M1060
 • Document scanner
 • Scan size: up to A3
 • Speed: up to 60ppm / 120ipm (2-sided) A4R
DR-M140
 • Document scanner
 • Scan size: A4 & Legal size
 • 40ppm / 80ipm, 2-sided
imageFORMULA P-215II
 • Scan size: up to A4
 • Speed: up to 15ppm / 30ipm
 • Connect with USB 2.0 or USB 3.0
Flatbed Scanner Unit 201
 • Up to 600 dpi in scanning resolution
 • Optional flatbed scanner unit
 • Scan size: up to A3 & tabloid / ledger-size
DR-C225
 • Document scanner
 • Scan size: up to A4
 • Speed: up to 25ppm / 50ipm (2-sided)