ติดต่อเรา - Canon Thailand

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

(* จำเป็น )

สำนักงานใหญ่
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
บีทีเอส : ช่องนนทรี
บีอาร์ที : สาทร
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 8.15 น. - 17.15 น.
(ปิดให้บริการในวันหยุดราชการ)

ศูนย์บริการ สาขาสำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
บีทีเอส : ช่องนนทรี
บีอาร์ที : สาทร
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 8.15 น. - 17.15 น.
(ปิดให้บริการในวันหยุดราชการ)

โทรศัพท์ : 0-2344-9988
โทรสาร : 0-2344-9861

สาขาอื่นและเวลาทำการ