ประกาศวันหยุด - Canon Thailand

ประกาศวันหยุด

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 24 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา และสาขาระยอง จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอนจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้