ข้อความที่เข้าข่ายน่าสงสัยจากบุคคลที่แอบอ้างถึงแคนนอน - แจ้งเพื่อทราบ - Canon Thailand

    ข้อความที่เข้าข่ายน่าสงสัยจากบุคคลที่แอบอ้างถึงแคนนอน

    27 มิถุนายน 2567

    เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีข้อความที่เข้าข่ายน่าสงสัยจำนวนหนึ่งถูกส่งไปยังกลุ่มสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยอ้างว่า หากสมัครเป็นพนักงานของบริษัท ท่านจะได้รับการสนับสนุนด้านการถ่ายภาพ รวมถึงได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานจากแคนนอน

    ทั้งนี้แคนนอน ขอยืนยันว่า ข้อความดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับแคนนอนหรือหน่วยงานอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทแคนนอนแต่อย่างใด

    หากท่านได้รับข้อความดังกล่าว โปรดตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง หรือหากท่านไม่แน่ใจในข้อมูลที่ได้รับ โปรดติดต่อแคนนอนโดยตรง