รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอม หรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศอินเดีย ปี 2564 - ต่อต้านของปลอม - Canon Thailand

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศอินเดีย ปี 2564

  มกราคม

  มุมไบ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้.

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ขวดหมึกพิมพ์ /GI-790 40
  ตลับหมึกพิมพ์/046 1
  ตลับหมึกพิมพ์/326 1
  ตลับหมึกพิมพ์/328 5
  ตลับหมึกพิมพ์/337 7
  ตลับหมึกพิมพ์/416K 8
  ตลับหมึกพิมพ์/925 1
  ตลับหมึกพิมพ์ / วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) 817
  ตลับหมึกพิมพ์ / โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม ของปลอม 576
  ตลับหมึกพิมพ์ / อุปกรณ์สำหรับการผลิต 2
  ตลับหมึกพิมพ์ / ไม่ทราบรุ่น 33
  ตลับหมึกพิมพ์ / วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 165
  ตลับหมึกพิมพ์ / ฉลากสินค้า 1101
  หมึกพิมพ์ NPG-51 1
  หมึกพิมพ์ NPG-57 1

  มุมไบ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้.

  จำนวนผู้ต้องหา 2
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/045 11
  ตลับหมึกพิมพ์/319 1
  ตลับหมึก/ไม่ทราบรุ่น 1
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 380

  กุมภาพันธ์

  กัลกัตตา

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้.

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/ตลับหมึกเปล่า 11
  ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น 2251
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 147
  ตลับหมึกพิมพ์/ผง(Kg) 34
  ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม 7
  หมึกพิมพ์/NPG-51 10

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผ่านมา

  ข้อมูลเพิ่มเติม