รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย ปี 2564 - ต่อต้านของปลอม - Canon Thailand

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย ปี 2564

  กุมภาพันธ์

  อำเภอพระประแดง

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/303 18
  ตลับหมึกพิมพ์/325 15
  ตลับหมึกพิมพ์/328 27
  ตลับหมึกพิมพ์/ชิพ 212
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก(แอร์เชล) 774
  ตลับหมึกพิมพ์/ตลับหมึกเปล่า 465
  ตลับหมึกพิมพ์/FX-9 46
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 211
  ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า 308
  ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น 249

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผ่านมา

  ข้อมูลเพิ่มเติม