รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย - ต่อต้านของปลอม - Canon Thailand

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย

  2562

  มีนาคม - นนทบุรี

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  3 คน
   

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน

  ตลับผงหมึก 303 / 315 / 316 / 325 / 326 /
  331 / 337

  296 ชิ้น

  ตลับผงหมึกแบบเติม / เปล่า

  30098 ชิ้น

  ชิปปลอมสำหรับตลับผงหมึก

  175 ชิ้น

  บรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก / แอร์เชล

  515 ชิ้น

  ฮอโลแกรม

  15600 ชิ้น

  2561

  มกราคม - กรุงเทพฯ

  เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นและยึดของกลางเป็นตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 129 ชิ้น ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 124 ชิ้น ตลับโทนเนอร์เปล่าจำนวน 679 ชิ้น กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 37 กล่อง และฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนปลอมอีกเป็นจำนวน 18,500 ชิ้น

   

  เดือนเมษายน - จังหวัดปทุมธานี

  เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นและยึดของกลางเป็นตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 4,439 ชิ้น ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 7,541 ชิ้น ถุงกันกระแทกปลอมจำนวน 2,573 ชิ้น และตราสินค้าปลอมอีกเป็นจำนวน 451 ชิ้น

  2560

  มกราคม - กรุงเทพฯ

  เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นและยึดของกลางเป็นตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 129 ชิ้น ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 124 ชิ้น ตลับโทนเนอร์เปล่าจำนวน 679 ชิ้น กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 37 กล่อง และฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนปลอมอีกเป็นจำนวน 18,500 ชิ้น

   

  เดือนเมษายน - จังหวัดปทุมธานี

  เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นและยึดของกลางเป็นตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 4,439 ชิ้น ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 7,541 ชิ้น ถุงกันกระแทกปลอมจำนวน 2,573 ชิ้น และตราสินค้าปลอมอีกเป็นจำนวน 451 ชิ้น

  2559

  เดือนเมษายน - กรุงเทพมหานคร

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 29 ชิ้น , ตลับโทนเนอร์แคนนอนชนิดเติมจำนวน 102 ชิ้น, กล่องบรรจุภัณฑ์แคนนอนปลอมจำนวน 82 กล่อง, , ตลับเปล่าโทนเนอร์แคนนอนจำนวน 554 ชิ้น และชิพประมวนผลจำนวน 456 ชิ้น

  2558

  เดือนพฤศจิกายน - นนทบุรี

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 24 ชิ้น , กล่องผลิตภัณฑ์แคนนอนปลอมจำนวน 24 กล่อง ถุงพลาสติกอัดอากาศ (airbag) ที่ใช้สำหรับหุ้มโทนเนอร์แคนนอนปลอม 500 ชิ้น และ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมที่ยังไม่ได้บรรจุโทนเนอร์อีกจำนวน 375 ชิ้น

  2557

  เดือนมกราคม - ปทุมธานี

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 75 รายการ, หมึกปลอมแคนนอน 7 รายการ

  เดือนสิงหาคม - กรุงเทพมหานคร

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 235 รายการ, หมึกปลอมแคนนอน 101 รายการ และตลับหมึกเปล่าแคนนอนอีก 563 รายการ

   

  2556

  เดือนพฤษภาคม - กรุงเทพ

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมจำนวน 8 ชิ้น

  เดือนสิงหาคม - นนทบุรี และ ปทุมธานี

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดด้ามจับแบตเตอรี่ จำนวน 110 ชิ้น

   

  2555

  เดือนกรกฎาคม - กรุงเทพมหานคร

  จากการสืบสวนและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับผงหมึกปลอมจำนวน 256 ชิ้น

  เดือนพฤศจิกายน - กรุงเทพมหานคร

  จากการสืบสวนและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดแบตเตอรี่ปลอมสำหรับกล้องดิจิตอลจำนวน 117 ชิ้น ที่ชาร์จแบตเตอรี่แคนนอนปลอมจำนวน 2 ชิ้น และแบตเตอรี่กริปปลอมจำนวน 6 ชิ้น