รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย

2562

มีนาคม - นนทบุรี

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

3 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน

ตลับผงหมึก 303 / 315 / 316 / 325 / 326 /
331 / 337

296 ชิ้น

ตลับผงหมึกแบบเติม / เปล่า

30098 ชิ้น

ชิปปลอมสำหรับตลับผงหมึก

175 ชิ้น

บรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก / แอร์เชล

515 ชิ้น

ฮอโลแกรม

15600 ชิ้น

2561

เมษายน - เชียงใหม่ 

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

2 คน
​​​​​​​

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน

ตลับผงหมึก 308 / 328

115 ชิ้น

ตลับผงหมึกเปล่า

847 ชิ้น

วัสดุบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก

221 ชิ้น

วัสดุบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก

79 ชิ้น

สติ๊กเกอร์หมายเลขโมเดล แอร์เชล หูดึง
ดรัมลูกกลิ้ง ฮอโลแกรม

7305 ชิ้น

เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ เครื่องอัดอากาศ

4 ชิ้น

​​​​​​​

เมษายน - อ. เมือง นนทบุรี

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

1 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน

ตลับผงหมึก 307 / 318 / 319 / 328 / 329 / 418

166 ชิ้น

ตลับผงหมึกเปล่า

1235 ชิ้น

ตลับหมึก CLI-751 / CLI-8 / CL-811 /
CL-811XL / CL-99 / PG-89 / PG-810 / PGI-9

993 ชิ้น

วัสดุบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก

12 ชิ้น2560

มกราคม - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นและยึดของกลางเป็นตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 129 ชิ้น ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 124 ชิ้น ตลับโทนเนอร์เปล่าจำนวน 679 ชิ้น กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 37 กล่อง และฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนปลอมอีกเป็นจำนวน 18,500 ชิ้น

เดือนเมษายน - จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นและยึดของกลางเป็นตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 4,439 ชิ้น ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 7,541 ชิ้น ถุงกันกระแทกปลอมจำนวน 2,573 ชิ้น และตราสินค้าปลอมอีกเป็นจำนวน 451 ชิ้น

​​​​​​​

2559

เดือนเมษายน - กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 29 ชิ้น , ตลับโทนเนอร์แคนนอนชนิดเติมจำนวน 102 ชิ้น, กล่องบรรจุภัณฑ์แคนนอนปลอมจำนวน 82 กล่อง, , ตลับเปล่าโทนเนอร์แคนนอนจำนวน 554 ชิ้น และชิพประมวนผลจำนวน 456 ชิ้น

​​​​​​​

2558

เดือนพฤศจิกายน - นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 24 ชิ้น , กล่องผลิตภัณฑ์แคนนอนปลอมจำนวน 24 กล่อง ถุงพลาสติกอัดอากาศ (airbag) ที่ใช้สำหรับหุ้มโทนเนอร์แคนนอนปลอม 500 ชิ้น และ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมที่ยังไม่ได้บรรจุโทนเนอร์อีกจำนวน 375 ชิ้น

​​​​​​​

2557

เดือนมกราคม - ปทุมธานี

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 75 รายการ, หมึกปลอมแคนนอน 7 รายการ

เดือนสิงหาคม - กรุงเทพมหานคร

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 235 รายการ, หมึกปลอมแคนนอน 101 รายการ และตลับหมึกเปล่าแคนนอนอีก 563 รายการ

​​​​​​​

2556

เดือนพฤษภาคม - กรุงเทพ

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมจำนวน 8 ชิ้น

เดือนสิงหาคม - นนทบุรี และ ปทุมธานี

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดด้ามจับแบตเตอรี่ จำนวน 110 ชิ้น

​​​​​​​

2555

เดือนกรกฎาคม - กรุงเทพมหานคร

จากการสืบสวนและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับผงหมึกปลอมจำนวน 256 ชิ้น

เดือนพฤศจิกายน - กรุงเทพมหานคร

จากการสืบสวนและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดแบตเตอรี่ปลอมสำหรับกล้องดิจิตอลจำนวน 117 ชิ้น ที่ชาร์จแบตเตอรี่แคนนอนปลอมจำนวน 2 ชิ้น และแบตเตอรี่กริปปลอมจำนวน 6 ชิ้น