แคนนอน จัดอบรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้นักเรียน - Canon Thailand

    แคนนอน จัดอบรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้นักเรียน

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด โดยแผนก QEHS (Quality, Environment, Health & Safety) ได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ภายใต้ชื่อ “โครงการสอนน้องให้ปลอดภัย” ณ โรงเรียน บ้านแหลมทอง อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โดยมีพนักงานแคนนอนอาสาจากโครงการ Canon Volunteer ครั้งที่ 38 ร่วมทำกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านจุดเสี่ยงอันตรายต่างๆ ในโรงเรียนเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน การจัดบอร์ดให้ความรู้ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี การซ้อมอพยพหนีไฟ รวมถึงกิจกรรมสาธิตการใช้ถังดับเพลิง ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี

    ทางบริษัท แคนนอนฯ เล็งเห็นความสำคัญของอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในโรงเรียน จึงได้มีการมอบเครื่องดับเพลิงให้ทางโรงเรียน จำนวน 3 ถัง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จำกัด และมีการติดตั้งไฟฉายฉุกเฉิน จำนวน 2 จุด ภายในอาคารเรียนอีกด้วย แคนนอนขอเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพราะเราเชื่อมั่นว่า “ความปลอดภัยสร้างได้”