A3 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX C7700i Series
 • A3 Colour
 • Print speed of up to 70/80 pages per minute (CL/BW)
A3 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX C3700i Series
 • A3 Colour
 • Print speed of up to 30/30 pages per minute (CL/BW)
A3 โมโนโครม ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX 6700i Series
 • A3 Monochrome
 • Print speed of up to 80 pages per minute
A3 โมโนโครม ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX 4700i Series
 • A3 Monochrome
 • Print speed of up to 51 pages per minute
A4 Monochrome ใหม่
imageRUNNER 1643i/1643iF
 • A4 Monochrome
 • Print speed of up to 43 pages per minute
A3 Monochrome ใหม่
imageRUNNER 2600i Series
 • A3 Monochrome
 • Print speed of up to 45 pages per minute
A3 Colour ใหม่
imageRUNNER C3120
 • A3 Colour
 • Print speed of up to 20/20 pages per minute (CL/BW)
A4 โมโนโครม ใหม่
imageRUNNER ADVANCE 715iZ / 615i III
 • A4 Monochrome
 • Print speed of up to 71 pages per minute
A3 โมโนโครม ใหม่
imageRUNNER ADVANCE 4500i III Series
 • A3 Monochrome
 • Print speed up to 51 pages per minute
A3 โมโนโครม ใหม่
imageRUNNER ADVANCE 6500i III Series
 • A3 Monochrome
 • Print speed up to 75 pages per minute
A3 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE C5500i III Series
 • A3 Colour
 • Print speed of up to 60/60 pages per minute (CL/BW)

  หมายเหตุ :
  เฉพาะรุ่น imageRUNNER ADVANCE C5550i III และ imageRUNNER ADVANCE C5560i III ได้รับการรับรองฉลากเขียว (TGL-27-R4-15)
A3 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE C7500i III Series
 • A3 Colour
 • Print speed of up to 70/80 pages per minute (CL/BW) media support
A3 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE C3500i III Series
 • A3 Colour
 • Print speed of up to 30/30 pages per minute (CL/BW)
A4 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE C356i III
 • A4 Colour
 • Print speed of 35/35 pages per minute (CL/BW)
A3 โมโนโครม
imageRUNNER 2206N/2006N/2006 series
 • A3 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 22แผ่น ต่อนาที
A3 สี
imageRUNNER C3020
 • A3 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์ 20/20 แผ่น ต่อนาที(สี/ขาวดำ)
A3 โมโนโครม
imageRUNNER 2500W series
 • A3 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 45 แผ่น ต่อนาที
A4 โมโนโครม
imageRUNNER 1435iF
 • A4 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่น ต่อนาที
A4 โมโนโครม
imageRUNNER 1435
 • A4 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่น ต่อนาที
A4 สี
imageRUNNER C1325
 • A4 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 25/25 แผ่น ต่อนาที(สี/ขาวดำ)