รายการสินค้า - เครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น - Canon Thailand

A4 สี ใหม่
imageRUNNER C1533i
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 33/33 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 ขาวดำ ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX 6800i Series
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 70 หน้าต่อนาที
A3 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX C5800i Series
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 70/70 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A4 ขาวดำ ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ / 617i
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 71 หน้าต่อนาที
A4 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX C357i
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 35/35 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX C5700i Series
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 60/60 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 ขาวดำ ใหม่
imageRUNNER 2425
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3 (ขาวดำ)
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 25 หน้าต่อนาที
A3 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX C7700i Series
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 70/80 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 ขาวดำ ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX 6700i Series
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 80 หน้าต่อนาที

  หมายเหตุ : ได้รับการรับรองฉลากเขียว เฉพาะรุ่น
  - imageRUNNER ADVANCE DX 6765i
  - imageRUNNER ADVANCE DX 6780i
A3 ขาวดำ ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX 4700i Series
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 51 หน้าต่อนาที

  หมายเหตุ : ได้รับการรับรองฉลากเขียว เฉพาะรุ่น
  - imageRUNNER ADVANCE DX 4725i
  - imageRUNNER ADVANCE DX 4735i
  - imageRUNNER ADVANCE DX 4745i
A3 สี ใหม่
imageRUNNER C3120
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 20/20 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 ขาวดำ ใหม่
imageRUNNER 2600i Series
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 45 หน้าต่อนาที

  หมายเหตุ : ได้รับการรับรองฉลากเขียว เฉพาะรุ่น
  - imageRUNNER 2625i
A4 ขาวดำ ใหม่
imageRUNNER 1643i/1643iF
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 43 หน้าต่อนาที
A3 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX C3700i Series
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 30/30 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)

  หมายเหตุ : ได้รับการรับรองฉลากเขียว เฉพาะรุ่น
  - imageRUNNER ADVANCE DX C3720i
  - imageRUNNER ADVANCE DX C3730i
A4 ขาวดำ ใหม่
imageRUNNER ADVANCE 715iZ / 615i III
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 71 หน้าต่อนาที
A3 ขาวดำ
imageRUNNER ADVANCE 4500i III Series
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 51 หน้าต่อนาที
A3 ขาวดำ
imageRUNNER ADVANCE 6500i III Series
 • A3 Monochrome
 • Print speed up to 75 pages per minute
A3 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE C5500i III Series
 • A3 Colour
 • Print speed of up to 60/60 pages per minute (CL/BW)
A3 สี
imageRUNNER ADVANCE C7500i III Series
 • A3 Colour
 • Print speed of up to 70/80 pages per minute (CL/BW) media support
A3 สี
imageRUNNER ADVANCE C3500i III Series
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 30/30 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A4 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE C356i III
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 35/35 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 ขาวดำ
imageRUNNER 2206N/2006N/2006 series
 • A3 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 22แผ่น ต่อนาที
A3 สี
imageRUNNER C3020
 • A3 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์ 20/20 แผ่น ต่อนาที(สี/ขาวดำ)
A3 ขาวดำ
imageRUNNER 2500W series
 • A3 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 45 แผ่น ต่อนาที
A4 ขาวดำ
imageRUNNER 1435iF
 • A4 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่น ต่อนาที
A4 ขาวดำ
imageRUNNER 1435
 • A4 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่น ต่อนาที
A4 สี
imageRUNNER C1325
 • A4 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 25/25 แผ่น ต่อนาที(สี/ขาวดำ)