ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม - Canon Thailand

Commitment to Innovation

เป็นเวลามากกว่า 80 ปี ที่แคนนอนเป็นผู้นำด้านการถ่ายภาพดิจิทัลและเทคโนโลยีเครือข่ายด้านอิมเมจจิ้ง นับตั้งแต่ก่อตั้งที่กรุงโตเกียวในปี พ.ศ. 2480 ด้วยรากฐานความเป็นเลิศด้านอิมเมจจิ้ง ทำให้แคนนอนสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านภาพถ่าย ไปพร้อมกับสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านการพิมพ์ ตั้งแต่เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กที่ใช้ในบ้าน ไปจนถึงเครื่องถ่ายเอกสารในสำนักงาน และเครื่องพิมพ์โปรดักชันที่ใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่ นวัตกรรมของแคนนอนยังสามารถรองรับอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น งานบรอดคาสต์และโปรดักชันขนาดใหญ่ อุปกรณ์การแพทย์ และอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เรามีความมุ่งมั่นจะปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

Canon

แคนนอนในประเทศไทย


แคนนอน

ข้อมูลองค์กร

แคนนอนมีเป้าหมายที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของความเป็นไปได้ผ่านเทคโนโลยีอิมเมจจิ้ง เรามีศูนย์วิจัยและโรงงานผลิตทั่วโลก รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ 14 แห่งที่ตั้งอยู่ทั่วเอเชีย และสำนักงานการตลาดเพื่อให้บริการลูกค้าในภูมิภาคเอเชียนอกประเทศญี่ปุ่น และจีน

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพแนะนำ Canon Global Business.

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาองค์กรของแคนนอน: เคียวเซ (Kyosei)

ด้วยหลักปรัชญา เคียวเซ ที่มุ่งเน้นเรื่อง "การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม" ซึ่งครอบคลุมไปถึง “ผู้คนทั้งหมดโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ, ศาสนา หรือ วัฒนธรรม เพื่อการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในอนาคต”

เป็นความจริงที่ว่า โลกทุกวันนี้มีความไม่สมดุลกันในหลายมิติ เช่น การแข่งขันทางการค้า รายได้ และสภาพแวดล้อมที่ไม่สมดุลกัน แคนนอนจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักปรัชญาเคียวเซอย่างแข็งขัน เพื่อร่วมสร้างสรรค์สมดุลให้กับโลก ในฐานะที่แคนนอนเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก เราให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมถึงชุมชนที่เราดําเนินงาน และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่

นวัตกรรมของแคนนอน

แคนนอน เป็นหนึ่งในผู้คิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอิมเมจจิ้งที่ทันสมัยมากที่สุดในโลก ด้วยความมุ่งมั่นของเราในการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงมาโดยตลอด ทำให้ แคนนอน เป็น1 ใน 5 อันดับบริษัทที่มีจำนวนการจดสิทธิบัตรสูงสุดในสหรัฐอเมริกา มายาวนานกว่า 35 ปี

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมองค์กร

แคนนอนมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและชุมชน รวมถึงภาครัฐบาล สำนักงานส่วนภูมิภาค และสิ่งแวดล้อมเพื่อเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคมของเราอีกด้วย เราจะบรรลุความสำเร็จในการปลูกฝังความเจริญรุ่งเรืองสู่ระดับสากล เพื่อให้แน่ใจว่ามนุษยชาติจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ตามหลักปรัชญาเคียวเซได้ ก็ด้วยแรงสนับสนุนจากทุกคน ที่แคนนอน เราพร้อมสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่มีความมุ่งมั่น และความกระตือรือร้นในการให้บริการลูกค้าของเรา

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติความเป็นมาของแคนนอน

แคนนอนเริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสร้างกล้องที่ดีที่สุดให้กับโลก ตลอดแปดทศวรรษที่ผ่านมา ปัจจุบันเราเป็นผู้นำระดับโลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่ลูกค้าทั่วไป จนถึงลูกค้าภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ความยั่งยืน

แคนนอนยึดมั่นในปรัชญา “เคียวเซ” ซึ่งเป็นปรัชญาองค์กรของเราในการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองสอดคล้องกับธรรมชาติ แคนนอนปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรแบบเชิงรุก รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

แคนนอนในประเทศไทย

ออฟฟิศของเรา

แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 เป็นบริษัทในเครือของบริษัทแคนนอน อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ได้บริหารและดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญา “เคียวเซ” คือ ทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือศาสนาใด สามารถทำงานและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสมดุลและมีความสุข

แคนนอนจึงมุ่งมั่นค้นคว้าวิจัย นำเสนอนวัตกรรมและสินค้าคุณภาพ พร้อมบริการอันเป็นเลิศเพื่อความสุขและรอยยิ้มของคนไทยทุกคน พนักงานแคนนอนทุกคนอุทิศตนเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

โอกาสในการทำงาน

ที่แคนนอน เราเชื่อมั่นในกระบวนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับงานที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับโลกของเราในการค้นหา “บุคลากรที่มีความมุ่งมั่นและมีความสามารถ” หากคุณมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตในอาชีพ เราก็พร้อมยินดีที่จะทุ่มเทสนับสนุนคุณ

ร่วมพลิกโฉมอาชีพของคุณกับเรา!