รายการสินค้า - Compact Series - Canon Thailand

ใหม่
VB-S820D
  • 2 MP, Full HD (1920 x 1090) supported
  • Wide angle and low light performance with minimum subject illumination of 0.02 lux for colour and 0.015 lux for monochrome
  • Wide Dynamic Range: 128 dB (max)
ใหม่
VB-S920F
  • Fixed-focus, f/1.6, 96° wide angle lens, 4x digital zoom lens
  • Multi-pixel full-HD streams supported (1920 x 1080)
  • Wide Dynamic Range: 128 dB (max)
VB-S910F
  • รองรับภาพแบบ Full HD (1920 X 1080), 2MP
  • มุมมองภาพกว้างพร้อมซูมออปติคอล 3.5 เท่า
  • ไมโครโฟนในตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับสถานการณ์