รายการสินค้า - เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท - Canon Thailand

A3 สี
WG7740
  • พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาเอกสาร
  • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำและสีได้ถึง 70 หน้าต่อนาที
  • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบมีสาย (WIRED LAN), การพิมพ์ผ่านเทคโนโลยี PICTBRIDGE การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT)
A3 สี
WG7750F
  • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
  • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำและสีได้ถึง 80 หน้าต่อนาที
  • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, เชื่อมต่อแบบไร้สาย (WI-FI), เชื่อมต่อแบบมีสาย (WIRED LAN), การพิมพ์ผ่านเทคโนโลยี PICTBRIDGE การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (WI-FI DIRECT)