รายการสินค้า - เครื่องพิมพ์หน้ากว้างสำหรับงานกราฟฟิก - Canon Thailand

ใหม่
Arizona 2300 XTF Series
  • ระบบการอบสีหมึกด้วย UV LED
  • พื้นที่พิมพ์สูงสุด: 250 x 308 ซม.
  • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด: 95 (ม²/ชม.)
ใหม่
Arizona 2300 GTF Series
  • ระบบการอบสีหมึกด้วย UV LED
  • พื้นที่พิมพ์สูงสุด: 125 x 250 ซม.
  • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด: 89 (ม²/ชม.)
ใหม่
Arizona 1300 GT Series
  • ระบบการอบสีหมึกด้วย UV LED
  • พื้นที่พิมพ์สูงสุด: 125 x 250 ซม.
  • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด: 51 (ม²/ชม.)
ใหม่
Arizona 1300 XT Series
  • ระบบการอบสีหมึกด้วย UV LED
  • พื้นที่พิมพ์สูงสุด: 250 x 308 ซม.
  • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด: 52.8 (ม²/ชม.)
ใหม่
Colorado 1630
  • หมึก UVgel
  • หมึกแบบใหม่ที่ปรับใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
  • เทคโนโลยี FLXfinish ที่ช่วยเลือกโหมดการพิมพ์ได้ทั้งแบบผิวด้านหรือแบบผิวมันเงาในงานพิมพ์ชิ้นเดียวกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนหมึก
ยอดนิยม
Colorado 1650
  • UVgel piezoelectric inkjet
  • New Flexible Ink
  • FLXfinish Technology
Colorado 1640
  • UVgel piezoelectric inkjet
  • Maximum speed: 159 m²/hr
  • Maximum roll width: 64" (1625 mm)
ยอดนิยม
Arizona 1280 GT
  • Max Print Area: 125 x 250cm
  • Pneumatic media registration pins
  • Océ VariaDot™ imaging technology
Arizona 2280 XT
  • Max Print Area: 250 x 308 cm
  • VariaDot imaging technology
  • Light Inks or CM2: Yes
Arizona 2280 GT
  • Max Print Area: 125 x 250cm
  • VariaDot imaging technology
  • Light Inks or CM2: Yes
Arizona 2260 XT
  • Max Print Area: 250 x 308 cm
  • VariaDot imaging technology
  • Light Inks or CM2: Yes, or
Arizona 2260 GT
  • Max Print Area: 125 x 250cm
  • VariaDot imaging technology
  • Light Inks or CM2: Yes, or
Arizona 1260 GT
  • Max Print Area: 125 x 250cm
  • VariaDot imaging technology
  • Light Inks or CM2: Yes
Arizona 1260 XT
  • Max Print Area: 250 x 308 cm
  • VariaDot imaging technology
  • Light Inks or CM2: Yes
Arizona 1240 XT
  • High Definition Print Mode: Yes
  • Max Print Area: 250 x 308 cm
  • VariaDot imaging technology
Arizona 1240 GT
  • Max Print Area: 125 x 250cm
  • VariaDot imaging technology
  • Light Inks or CM²: No
ยอดนิยม
Arizona 1280 XT
  • Max Print Area: 250 x 308 cm
  • VariaDot imaging technology
  • Light Inks or CM²: Yes
G3 Cutter
  • Finish rigid and flexible media
  • Max. media width: 3,245mm
  • Max. thickness of media: 50mm
Arizona 6170 XTS
  • Varnish: No
  • Max Print Area: 250 x 305cm
  • High Definition Print Mode: No
Arizona 6160 XTS
  • Varnish: No
  • Max Print Area: 250 x 305cm
  • High Definition Print Mode: No
Arizona 365 GT
  • Max Print Area: 125 x 250cm
  • White Ink: Yes
  • Varnish: No
Arizona 318 GL
  • Max Print Area: 125 x 250cm
  • White Ink: Yes
  • Varnish: No