รายการสินค้า - เครื่องพิมพ์หน้ากว้างสำหรับงานกราฟฟิก - Canon Thailand

ใหม่
Colorado M-series
 • ระบบโมดูลาร์เต็มรูปแบบ
 • ตัวเลือกหมึกสีขาว
 • ความเร็วการพิมพ์สูงสุด: 159 ตร.ม./ชม
ใหม่
Arizona 6170 XTS Mark II
 • ระบบน้ำยาเคลือบเงา: ไม่มี
 • พื้นที่พิมพ์สูงสุด: 250 x 305 ซม.
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด: 220 ตร.ม./ชม.
ใหม่
Arizona 6160 XTHF Mark II
 • ระบบน้ำยาเคลือบเงา: ไม่มี
 • พื้นที่พิมพ์สูงสุด: 250 x 320 ซม.
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด: 220 ตร.ม./ชม.
ใหม่
Arizona 6170 XTHF Mark II
 • ระบบน้ำยาเคลือบเงา: ไม่มี
 • พื้นที่พิมพ์สูงสุด: 250 x 320 ซม.
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด: 220 ตร.ม./ชม.
ใหม่
Arizona 6160 XTS Mark II
 • ระบบน้ำยาเคลือบเงา: ไม่มี
 • พื้นที่พิมพ์สูงสุด: 250 x 305 ซม.
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด: 220 ตร.ม./ชม.
ใหม่
Arizona 135 GT
 • ระบบการอบหมึกให้แห้งด้วย UV LED
 • พื้นที่พิมพ์สูงสุด: 125 x 250 ซม
 • ความเร็วการพิมพ์สูงสุด: 34.2 ตร.ม./ชม.
ใหม่
Arizona 2300 XTF Series
 • ระบบการอบสีหมึกด้วย UV LED
 • พื้นที่พิมพ์สูงสุด: 250 x 308 ซม.
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด: 95 (ม²/ชม.)
ใหม่
Arizona 2300 GTF Series
 • ระบบการอบสีหมึกด้วย UV LED
 • พื้นที่พิมพ์สูงสุด: 125 x 250 ซม.
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด: 89 (ม²/ชม.)
ใหม่
Arizona 1300 GT Series
 • ระบบการอบสีหมึกด้วย UV LED
 • พื้นที่พิมพ์สูงสุด: 125 x 250 ซม.
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด: 51 (ม²/ชม.)
ใหม่
Arizona 1300 XT Series
 • ระบบการอบสีหมึกด้วย UV LED
 • พื้นที่พิมพ์สูงสุด: 250 x 308 ซม.
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด: 52.8 (ม²/ชม.)