รายการสินค้า - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - Canon Thailand

A4 ขาวดำ ใหม่
imageCLASS LBP325x
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 43 หน้าต่อนาที
 • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก (A4) : ประมาณ 5.7 วินาที
 • ถาดใส่กระดาษรองรับได้สูงสุด : 2,300 แผ่น
A4 ขาวดำ
imageCLASS MF543x
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : สูงสุด 43 หน้าต่อนาที
 • ความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรก(FPOT) (A4) : ประมาณ 5.7 วินาที
A4 ขาวดำ
imageCLASS MF266dn
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 28 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 250 - 2,500 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS MF269dw
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 28 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 250 - 2,500 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS MF113w
 • พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 22 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 250 - 2,500 หน้า
A3 สี
imageCLASS LBP843Cx
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 31 หน้าต่อนาที (ขาวดำ/สี)
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 3,000 - 13,000 หน้า
A4 ขาวดำ ใหม่
imageCLASS MF237w
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 23 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 500 - 2,000 หน้า
A4 ขาวดำ ใหม่
imageCLASS MF235
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : มากถึง 23 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน : 500 - 2,000 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS LBP351x
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 55 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 3,000 - 16,000 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS LBP352x
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 62 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 5,000 - 20,000 หน้า
A3 ขาวดำ
imageCLASS LBP8100n
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ : มากถึง 30 หน้าต่อนาที (A4) / 15 หน้าต่อนาที (A3)
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน : 2,000 - 5,000 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS LBP6230dn
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : มากถึง 25 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน : 500 - 1,500 หน้า
A3 ขาวดำ
imageCLASS LBP8780x
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 40 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 4,000 - 10,000 หน้า