รายการสินค้า - เครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น - Canon Thailand

A4 สี ใหม่
imageRUNNER C1533i
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 33/33 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A4 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX C357i
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 35/35 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 โมโนโครม ใหม่
imageRUNNER 2425
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3 (ขาวดำ)
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 25 หน้าต่อนาที
A3 สี ใหม่
imageRUNNER C3120
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 20/20 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 โมโนโครม ใหม่
imageRUNNER 2600i Series
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 45 หน้าต่อนาที

  หมายเหตุ : ได้รับการรับรองฉลากเขียว เฉพาะรุ่น
  - imageRUNNER 2625i
A4 โมโนโครม ใหม่
imageRUNNER 1643i/1643iF
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 43 หน้าต่อนาที
A3 โมโนโครม
imageRUNNER 2206N/2006N/2006 series
 • A3 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 22แผ่น ต่อนาที
A3 สี
imageRUNNER C3020
 • A3 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์ 20/20 แผ่น ต่อนาที(สี/ขาวดำ)
A3 โมโนโครม
imageRUNNER 2500W series
 • A3 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 45 แผ่น ต่อนาที
A4 โมโนโครม
imageRUNNER 1435iF
 • A4 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่น ต่อนาที
A4 โมโนโครม
imageRUNNER 1435
 • A4 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่น ต่อนาที
A4 สี
imageRUNNER C1325
 • A4 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 25/25 แผ่น ต่อนาที(สี/ขาวดำ)