รายการสินค้า - เครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น - Canon Thailand

A3 สี ใหม่
imageRUNNER C3222L
 • รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A3 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์ที่สูงถึง 22/22 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 สี ใหม่
imageRUNNER C3226i
 • รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A3 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์ที่สูงถึง 26/26 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A4 ขาวดำ ใหม่
imageRUNNER 1643i II / 1643iF II
 • รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A4 แบบขาวดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 43 หน้าต่อนาที
A4 สี ใหม่
imageRUNNER C1533i
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 33/33 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A4 สี
imageRUNNER ADVANCE DX C357i
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 35/35 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 ขาวดำ
imageRUNNER 2425
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3 (ขาวดำ)
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 25 หน้าต่อนาที
A3 ขาวดำ
imageRUNNER 2600i Series
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 45 หน้าต่อนาที

  หมายเหตุ : ได้รับการรับรองฉลากเขียว เฉพาะรุ่น
  - imageRUNNER 2625i
A3 ขาวดำ
imageRUNNER 2206N/2006N/2006 series
 • A3 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 22แผ่น ต่อนาที