รายการสินค้า - เช็คสแกนเนอร์ - Canon Thailand

ใหม่
CR-120 / CR-120UV
  • ถาดป้อนกระดาษความจุ 150 แผ่น
  • ถาดดีดกระดาษความจุ 200 แผ่น
  • ความเร็วในการสแกนเช็ค สูงสุด 120 สำเนา ต่อนาที
CR-190i II/ CR-190iUV II
  • ช่องเรียง 3 ช่อง
  • ถาดป้อนกระดาษาความจุ 250 แผ่น
  • ความเร็วในการสแกนเช็ค สูงสุด 190 สำเนา ต่อนาที