รายการสินค้า - โซลูชั่นเอกสาร - Canon Thailand

ใหม่
IRISXtract™
 • ลดภาระในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
 • ลดต้นทุนในการดำเนินงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
IRISPowerscan™
 • สแกนและจัดเรียงลำดับ
 • จัดทำดัชนี
 • ควบคุมการตรวจสอบและคุณภาพ
ใหม่
Therefore™ Online
 • Access your information anywhere
 • Automate with digital workflows
 • Peace of mind with Therefore™ Security
Therefore™
 • Document workflow
 • Multi-function Printers (MFP) integration
 • ซอฟต์แวร์การจัดการงานเอกสาร
ใหม่
Kofax Power PDF Advanced
 • สร้าง รวบรวม แปลง แก้ไข และแชร์ไฟล์ PDF มาตรฐานอุตสาหกรรม
 • แปลงแบบฟอร์ม PDF ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ให้เป็นแบบฟอร์ม PDF ที่สามารถกรอกข้อมูลได้
 • แปลง PDF ให้เป็นไฟล์ในรูปแบบอื่น (Microsoft Word, Excel ฯลฯ)
Kofax eCopy ShareScan
 • การรวมอีเมล์และระบบไฟล์เข้าด้วยกัน
 • การผสานรวมกับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (MDF) ของแคนนอน
 • ประสบการณ์การสแกน MFD และ OCR ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้