ใหม่

uniFLOW Online

เรียบง่าย ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ ปลอดภัย

uniFLOW Online เป็นโซลูชั่นระบบคลาวด์ที่สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานและปลอดภัยสำหรับองค์กรทุกขนาด

uniFLOW Online เพิ่มขีดความความสามารถให้กับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นของแคนนอน ทำให้กระบวนการทางธุรกิจคล่องตัวยิ่งขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน ช่วยรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการบริหารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพิมพ์

  • การจัดการการพิมพ์จากส่วนกลาง
  • การควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับการพิมพ์
  • เตรียมความพร้อมสำหรับการพิมพ์งานที่ขับเคลื่อนบนระบบคลาวด์ในอนาคต

คุณสมบัติ

Secure Print

การพิมพ์ที่ปลอดภัย

คุณสมบัติการพิมพ์ที่ปลอดภัยช่วยปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ ลดของเสีย ช่วยองค์กรในการควบคุมความเป็นส่วนตัวและระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยของเอกสาร

Scan to Cloud

การสแกนไปยังระบบคลาวด์

หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว การสแกนไปยังระบบคลาวด์หลัก เช่น Google Drive™, Box, Microsoft SharePoint® Online, OneDrive®/ OneDrive® for Business, Dropbox, Evernote® และ Concur® จะสามารถทำได้โดยตรงและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Automated Filing

การจัดเก็บไฟล์แบบอัตโนมัติ

uniFLOW Online เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจของคุณมีการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลรวดเร็วขึ้น โดยการทำให้กระบวนการการตั้งชื่อและจัดทำดัชนีไฟล์ทั่วไปเป็นแบบอัตโนมัติ

คุณสามารถสแกนชุดเอกสาร ตั้งชื่อไฟล์และทำข้อมูลเมตา ก่อนส่งเข้าไปเก็บบนระบบคลาวด์ที่ให้บริการโดยอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการจัดทำกฎการจัดเก็บไฟล์ที่เป็นมาตรฐาน

uniFLOW Print & Scan App

แอปพลิเคชัน uniFLOW Online Print & Scan

สำหรับการสั่งพิมพ์และสแกนโดยตรงจากอุปกรณ์มือถือของผู้ใช้ ช่วยให้การทำงานง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันยังสามารถจำกัดจุดเชื่อมต่อในพื้นที่ส่วนกลางโดยไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูล

Print Job Delegation

การมอบหมายงานพิมพ์

uniFLOW Online เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานร่วมกันในองค์กรแบบไฮบริด อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ที่ปฏิบัติงานอยู่นอกสถานที่สามารถมอบหมายงานพิมพ์ให้กับผู้ใช้ที่อยู่ภายในสำนักงานเพื่อให้พิมพ์เอกสารออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภัย

Mobility

ความคล่องตัว

uniFLOW Online มอบความยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้ในการทำงาน การบันทึก  การเข้าถึงและการพิมพ์เอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา

รองรับให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถพิมพ์เอกสารที่ต้องการผ่านมือถือได้โดยไม่ต้องเข้าถึงเครือข่ายของบริษัท

Track Scan, Print & Copy Cost

ติดตามค่าใช้จ่ายในการสแกน การพิมพ์ และการทำสำเนา

uniFLOW Online เป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับการติดตามการใช้งานและค่าใช้จ่ายสำหรับการพิมพ์ แดชบอร์ดและรายงานแบบกราฟิกที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ดูแลระบบมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งานและมีข้อมูลครบถ้วนสำหรับการเลือกมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย

Budget Control

การควบคุมงบประมาณ

uniFLOW Online รองรับบริษัทต่างๆ ที่มีนโยบายให้ผู้ใช้สามารถจัดการงบประมาณสำหรับการพิมพ์งานของตน ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากงบประมาณที่บริษัทจัดสรรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มได้เมื่อจำเป็นต้องพิมพ์เพิ่มเติม

Cost Center

ศูนย์ต้นทุน

uniFLOW Online ช่วยให้องค์กรสามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ การสแกน หรือทำสำเนาแต่ละรายการให้กับแต่ละโครงการที่เกี่ยวข้องได้ตามลำดับ ผู้ดูแลระบบจะได้รับข้อมูลที่สำคัญผ่านรายงานจากศูนย์ต้นทุนและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น

Flexible Authentication

ระบบการยืนยันตัวตนที่ยืดหยุ่น

นอกจากจะใช้วิธีการยืนยันตัวตนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเอกสารและอุปกรณ์ของคุณแล้ว uniFLOW Online ยังมีอีกหลายตัวเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย

Future-proofing Your Cloud Migration

การลงทุนเพื่ออนาคต รองรับการย้ายข้อมูลสู่ระบบคราวด์

uniFLOW Online ในโหมดไฮบริดสามารถรองรับแผนงานขององค์กรที่ต้องการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ แพลตฟอร์มไฮบริดได้ผสานรวมคุณสมบัติทั้งหมดที่เป็นจุดแข็งขององค์กรและการเชื่อมต่อกับบริการระบบคลาวด์ที่ปรับขนาดได้ของ uniFLOW Online เข้าไว้ด้วยกัน เป็นการจัดการการพิมพ์จากส่วนกลางที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองโลก