ใหม่

Vision Edition

Vision Edition จะทำการตรวจสอบภาพโดยอัตโนมัติ โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพของแคนนอน จึงช่วยลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ ด้วยความสามารถในการประมวลผลภาพที่ครอบคลุมทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อรองรับสำหรับงานรูปแบบต่างๆ และทำการตรวจสอบภาพอัตโนมัติในทุกส่วนของพื้นที่ทั้งในโรงงานหรือสายการผลิต เป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อความแม่นยำในการผลิตและเกิดประสิทธิภาพของผลผลิตที่สูงขึ้น

  • การตรวจสอบภาพอัตโนมัติผ่านการตรวจจับและประมวลผลวัตถุด้วยภาพ 18 ประเภท
  • ผสานรวมกับ Robotic Process Automation (RPA) หรือ เทคโนโลยี Software Robot (ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์อัจฉริยะ) สำหรับกระบวนการแบบครบวงจร

คุณสมบัติ

Outstanding Canon Network Cameras

กล้องวงจรปิดที่เหนือชั้นของแคนนอน

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัลของแคนนอน กล้องจึงมีฟังก์ชันอัตโนมัติ เช่น การโฟกัสอัตโนมัติ (AF) การเปิดรับแสงอัตโนมัติ (AE) และ การปรับสมดุลสีขาว (AWB) เพื่อแก้ไขระดับแสงและความสว่างในพื้นที่ซึ่งมีแสงน้อย นอกจากนี้ตัวกล้องยังมีความสามารถในการหมุนซ้าย-ขวา, ก้ม-เงย, ซูม (PTZ) เพื่อให้สามารถจับภาพได้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องการการตั้งค่า/การสอบเทียบเพียงครั้งเดียว

Automate Inspection Process and Streamline Work Process

กระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทำงานอัตโนมัติ

โดยทั่วไป งานตรวจสอบมักใช้เวลานานและอาจเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ได้ แต่กล้อง PTZ สามารถตรวจจับภาพได้โดยอัตโนมัติและอ่านภาพหลายภาพตามลำดับพร้อมกับค่าเอาต์พุต ช่วยให้ระดับผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุด

End-to-End automation process with Robotic Process Automation

กระบวนการอัตโนมัติด้วยระบบ Robotic Process Automation (RPA) ทุกขั้นตอน

สำหรับการทำงานแบบครบวงจร กระบวนการป้อนข้อมูลขั้นสุดท้ายสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติผ่านระบบ Robotic Process Automation (RPA) หรือซอฟต์แวร์หุ่นยนต์อัจฉริยะ โดยจะเลือกข้อมูลจากไฟล์ CSV และส่งไปยังระบบปลายทางโดยอัตโนมัติ จึงช่วยลดปริมาณการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาดของข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุด สามารถเร่งกระบวนการทำงานเร็วขึ้นเพื่อทำงานอื่นๆ ต่อไป

Various way to detect an object

ตรวจจับวัตถุด้วยวิธีที่หลากหลาย

Vision Edition ประกอบด้วยหน่วยจับคู่ที่มีความแม่นยำสูง 18 ประเภท ซึ่งสามารถจับคู่รูปร่าง หยด/วงกลม เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D การอ่านมิเตอร์แบบอะนาล็อก การจดจำตัวเลข และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าข้อกำหนด/มาตรฐานไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ Vision Edition จะดำเนินการจับคู่โดยอัตโนมัติ

User-friendly configuration system

ระบบการกำหนดค่าที่ใช้งานง่าย

รูปแบบ Flowchart ในตัว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย แม้จะไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมใดๆ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานใหม่ได้หากจำเป็น

Seamlessly integration within various department

การบูรณาการอย่างราบรื่นภายในแผนกต่างๆ

โซลูชันนี้สามารถบูรณาการเข้ากับแผนกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนกผลิตหรือแผนกโลจิสติกส์ได้อย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติการตั้งค่าที่ปรับเปลี่ยนได้และหน่วยจับคู่ที่มีความแม่นยำสูง