รุ่นสินค้าและบริการ

  บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษของ DHL

  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการส่งเครื่องคืนแบบด่วนพิเศษ ลูกค้าสามารถใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษของ DHL โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้

  สินค้า รุ่น ค่าส่ง
  กล้อง/กล้องวิดิโอดิจิตอล/เครื่องพิมพ์แบบพกพา

  ทุกรุ่น

  150 Baht

  พริ้นเตอร์

  0 – 10 กิโลกรัม

  300 Baht

  พริ้นเตอร์

  10.5 – 20 กิโลกรัม

  400 Baht

  หมายเหตุ:

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าบริการซ่อมสินค้าไม่รวมค่าส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษ