กรณีศึกษา - Canon Thailand

รายชื่อกรณีศึกษา

กันยายน 2018
นับตั้งแต่นำ ThereforeTM มาใช้ในการดำเนินงาน ภาระในกระบวนการจัดการอกสารของ Ferrero Asia ได้ลดลงถึง 50% และระดับผลิตภาพขององค์กรเพิ่มขึ้นอีก 20%

มิถุนายน 2017
เราเปลี่ยนเพื่อสร้างสรรค์และปรับตัว หากเราไม่เปลี่ยน เราก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ทีมงานแคนนอนได้สนับสนุนเราให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเกินความคาดหวัง