แคนนอน หนุนโครงการ “ร่วมสร้างก้าวใหม่…ให้ชีวิต” ส่งมอบฝา และห่วงอลูมิเนียม เพื่อนำไปผลิตขาเทียม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 - Canon Thailand

    แคนนอน หนุนโครงการ “ร่วมสร้างก้าวใหม่…ให้ชีวิต”
    ส่งมอบฝา และห่วงอลูมิเนียม เพื่อนำไปผลิตขาเทียม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ CSR เป็นตัวแทนส่งมอบห่วง และฝาอลูมิเนียมจากการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยพนักงานในองค์กร และบริษัทพันธมิตรตลอดปี พ.ศ 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้น 20.5 กิโลกรัม ให้กับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “ร่วมสร้างก้าวใหม่…ให้ชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการ upcycling อย่างถูกวิธีและผลิตเป็นขาเทียม โดยมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการต่อไป

    แคนนอน ให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและครอบครัวของพนักงานทุกคนตระหนักถึงการคัดแยกขยะ เพื่อนำวัสดุที่ย่อยสลายยากมาเข้าสู่กระบวนการ upcycling หรือแปลงสภาพของวัสดุ หรือสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกแล้วเพื่อเปลี่ยนให้เป็นวัสดุใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดขยะแล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า ลดการใช้ทรัพยากรตั้งต้น ลดการขนส่ง ลดกระบวนการผลิต ทั้งนี้ฝาอลูมิเนียม จำนวน 20.5 กิโลกรัมนี้ เมื่อนำไปผ่านกระบวนการหลอมใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จะสามารถแปรเป็นค่า CO2 ที่ลดลงไปได้มากถึง 197.10 kgCO2eq

    แคนนอน หวังว่าความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมไทย และคนรุ่นใหม่ให้ไปสู่ยุค NET ZERO หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยวิธีการ “จำกัด” และ “กำจัด” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างสมบูรณ์แบบในอนาคตอันใกล้นี้