imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ / 617i

ด้วยประสิทธิภาพการทำงานในขนาดที่กะทัดรัด พร้อมเพิ่มความสามารถในการสแกนงาน

เครื่องถ่ายเอกสาร imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ / 617i เพิ่มปริมาณงานพิมพ์ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการสแกนงาน ปรับสภาพแวดล้อมในสำนักงานสู่การทำงานในยุคดิจิตอล

  • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A4
  • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 71 หน้าต่อนาที

คุณสมบัติ

ประสิทธิภาพขั้นตอนในการทำงาน

ชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติช่วยให้สแกนงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่นการตรวจจับการฟีดกระดาษหลายแผ่น และการข้ามเอกสารต้นฉบับที่ไม่มีข้อมูล แพลตฟอร์ม Canon’s MEAP เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการผสมผสานโซลูชันการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ โดยการบันทึกและการจัดการผลงานพิมพ์เข้าไว้ด้วยกัน

ประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุน

ด้วยโซลูชั่นการจัดการงานพิมพ์ uniFLOW เพื่อติดตามงานอย่างละเอียด การทำรายงานและการวิเคราะห์ต้นทุน ด้วยการช่วยเหลือและการตรวจเช็คระยะไกลสามารถช่วยลดต้นทุนลงโดยการลดช่วงเวลาที่เครื่องไม่ทำงานและเวลาที่ไอทีต้องสูญเสียไป

ระบบความปลอดภัย

McAfee® Embedded Control และการตรวจสอบระบบเมื่อมีการเปิดเครื่อง  ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์, การป้องกันมัลแวร์และการปลอมแปลงเฟิร์มแวร์ รวมถึงเพิ่มระดับการรักษาความลับของเอกสาร  ด้วยการป้องกันการพิมพ์แบบเข้ารหัส, การใช้ลายน้ำ และอุปกรณ์ใส่ลายเซ็นลงในเอกสาร PDF ที่เข้ารหัส

Related Pages