การลด/การแก้ไขปัญหาช่องโหว่สำหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่ใช้ในองค์กรและสำนักงานขนาดเล็ก - Canon Thailand

06 ก.ย. 2023 (อัพเดต)

  การลด/การแก้ไขปัญหาช่องโหว่สำหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่ใช้ในองค์กรและสำนักงานขนาดเล็ก

  เราขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน

  แคนนอนขอเรียนให้ลูกค้าทราบว่าเราได้พบช่องโหว่หลายจุดในเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทบางรุ่นที่ใช้ในองค์กรและสำนักงานขนาดเล็ก

  ช่องโหว่ดังกล่าวเหล่านี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการรับรองตัวตนเข้าโจมตีระบบด้วยการปล่อยโค้ดที่เป็นอันตรายแบบรันคำสั่งจากระยะไกลโดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ถูกระบบปฏิเสธการให้บริการ (DoS)  ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหากผลิตภัณฑ์มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ตโดยไม่ใช้เราเตอร์ (ทั้งแบบมีสายและแบบ Wi-Fi) นอกจากนี้ ผู้โจมตียังสามารถติดตั้งไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากระยะไกลอันเนื่องมาจากตั้งค่าการยืนยันตัวตนที่ไม่เหมาะสมของซอฟต์แวร์ RemoteUI ที่สนับสนุนการบริหารเครื่องพิมพ์ระยะไกล

  รายการช่องโหว่ที่ทำให้เกิดบัฟเฟอร์ล้น (Buffer Overflow)
  CVE-2023-0851
  CVE-2023-0852
  CVE-2023-0853
  CVE-2023-0854
  CVE-2023-0855
  CVE-2023-0856
  CVE-2022-43974
  CVE-2022-43608

  ปัญหาระหว่างการลงทะเบียนในขั้นตอนเริ่มต้นของผู้ดูแลระบบในโปรโตคอลควบคุม
  CVE-2023-0857

  การยืนยันตัวตนของ RemoteUI ไม่เหมาะสม
  CVE-2023-0858

  การติดตั้งไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  CVE-2023-0859

  ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับช่องโหว่นี้ แต่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำให้ลูกค้าติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดที่มีให้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

  นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ลูกค้าตั้งค่า IP address ส่วนตัว สำหรับผลิตภัณฑ์และสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ป้องกันด้วยไฟร์วอลล์หรือเชื่อมต่อกับเราเตอร์ (ทั้งแบบมีสายและแบบ Wi-Fi) ที่สามารถจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เมื่อมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย โปรดเข้าเยี่ยมชมได้ที่นี่

  แคนนอนขอยืนยันว่า เราจะยังคงดำเนินการทบทวน ตรวจสอบและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรับประกันว่าลูกค้าจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอนต่อไปได้อย่างมั่นใจ

  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ:
  เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (MFP/LBP) สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก โปรดคลิกที่นี่
  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท โปรดคลิกที่นี่
  สินค้าบิสซิเนสมัลติฟังก์ชัน กรุณาคลิ๊กที่นี่

  เราจะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้ารับทราบเกี่ยวกับช่องโหว่ที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

  ข้อมูลการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล:
  โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณหากมีข้อสงสัย

   

  โพสต์ครั้งแรก วันที่ 17 เมษายน  2023

  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

  imageCLASS LBP

  สำหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์รุ่นที่ได้รับผลกระทบ โปรดคลิกที่นี่

  รุ่นผลิตภัณฑ์ CVE-2022-43608 CVE-2022-43974 CVE-2023-0851 CVE-2023-0852 CVE-2023-0853 CVE-2023-0854 CVE-2023-0855 CVE-2023-0856 CVE-2023-0857 CVE-2023-0858 CVE-2023-0859
  LBP121dn - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ -
  LBP122dw - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ -
  LBP214dw ใช่ - ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่
  LBP215x ใช่ - ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่
  LBP223dw ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  LBP226dw ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  LBP228x ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  LBP611Cn ใช่ - ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ - -
  LBP613Cdw ใช่ - ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ - -
  LBP621Cw ใช่* - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  LBP623Cdw ใช่* - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  LBP654Cx ใช่ - ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ - -
  LBP664Cx ใช่* - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  LBP673Cdw - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  LBP674Cx - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

  *ข้อมูลนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2022

  imageCLASS MF

  สำหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์รุ่นที่ได้รับผลกระทบ โปรดคลิกที่นี่

  รุ่นผลิตภัณฑ์ CVE-2022-43608 CVE-2022-43974 CVE-2023-0851 CVE-2023-0852 CVE-2023-0853 CVE-2023-0854 CVE-2023-0855 CVE-2023-0856 CVE-2023-0857 CVE-2023-0858 CVE-2023-0859
  MF264dw II ใช่ ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ -
  MF266dn II ใช่ ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ -
  MF269dw II ใช่ ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ -
  MF271dn - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ -
  MF272dw - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ -
  MF274dn - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ -
  MF275dw - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ -
  MF426dw ใช่ - ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่
  MF429x ใช่ - ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่
  MF441dw ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  MF445dw ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  MF449x ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  MF525x ใช่ - ใช่   ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่
  MF543x ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  MF631Cn ใช่ - ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ - -
  MF632Cdw ใช่ - ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ - -
  MF633Cdw ใช่ - ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ - -
  MF635Cx ใช่ - ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ - -
  MF641Cw ใช่* - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  MF642Cdw ใช่* - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  MF643Cdw ใช่* - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  MF644Cdw ใช่* - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  MF645Cx ใช่* - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  MF735Cx ใช่ - ใช่ - ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ - -
  MF746Cx ใช่* - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  MF752Cdw ใช่ ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  MF756Cx ใช่ ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

  *ข้อมูลนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2022

  imageRUNNER

  สำหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์รุ่นที่ได้รับผลกระทบ โปรดคลิกที่นี่

  รุ่นผลิตภัณฑ์ CVE-2022-43608 CVE-2022-43974 CVE-2023-0851 CVE-2023-0852 CVE-2023-0853 CVE-2023-0854 CVE-2023-0855 CVE-2023-0856 CVE-2023-0857 CVE-2023-0858 CVE-2023-0859
  imageRUNNER 1643i/ 1643iF ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
  imageRUNNER 1643i II/ 1643iF II ใช่ ใช่ ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

   

  PIXMA

  สำหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์รุ่นที่ได้รับผลกระทบ โปรดคลิกที่นี่

  รุ่นผลิตภัณฑ์ CVE-2022-43974
  G3730 ใช่
  G3770 ใช่
  G4770 ใช่
  MAXIFY

  สำหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์รุ่นที่ได้รับผลกระทบ โปรดคลิกที่นี่

  รุ่นผลิตภัณฑ์ CVE-2022-43974
  GX3070 ใช่
  GX4070 ใช่
  imagePROGRAF

  สำหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์รุ่นที่ได้รับผลกระทบ โปรดคลิกที่นี่

  รุ่นผลิตภัณฑ์ Model CVE-2022-43974
  TC-20 ใช่
  TC-20M ใช่
  imageCLASS LBP/MF

  กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดสำหรับการอัพเดทและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  รุ่นผลิตภัณฑ์ CVE-2022-43608 CVE-2022-43974 CVE-2023-0851 CVE-2023-0852 CVE-2023-0853 CVE-2023-0854 CVE-2023-0855 CVE-2023-0856 CVE-2023-0857 CVE-2023-0858 CVE-2023-0859
  LBP361dw - ใช่ - - ใช่ - ใช่ ใช่ - - -
  LBP456dw / LBP458x - ใช่ - - ใช่ - ใช่ ใช่ - - -
  LBP722Cx - ใช่ - - ใช่ - ใช่ ใช่ - - -
  imagePRESS

  กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดสำหรับการอัพเดทและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  รุ่นผลิตภัณฑ์ CVE-2022-43608 CVE-2022-43974 CVE-2023-0851 CVE-2023-0852 CVE-2023-0853 CVE-2023-0854 CVE-2023-0855 CVE-2023-0856 CVE-2023-0857 CVE-2023-0858 CVE-2023-0859
  imagePRESS C165 / C170 - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  imagesPRESS C270 / C265  - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  imagePRESS V900 / V800 / V700 - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  imagePRESS V1000 - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  imagePRESS V1350 - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  imageRUNNER / imageRUNNER ADVANCE

  กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดสำหรับการอัพเดทและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  รุ่นผลิตภัณฑ์ CVE-2022-43608 CVE-2022-43974 CVE-2023-0851 CVE-2023-0852 CVE-2023-0853 CVE-2023-0854 CVE-2023-0855 CVE-2023-0856 CVE-2023-0857 CVE-2023-0858 CVE-2023-0859
  iR 2425 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR 2600 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR 2700 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR C3222  Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR C3226 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV 715 / 615 / 525 3rd Edition Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV 4500 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV 4500 3rd Edition Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV 6500 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV 6500 3rd Edition Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV 8500 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV 8500 3rd Edition Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV C355 / C255 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV C356 / C256 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV C356 / C256 3rd Edition Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV C3500 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV C3500 3rd Edition Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV C5500 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV C5500 3rd Edition Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV C7500 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV C7500 3rd Edition Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX 717 / 617 / 527 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX 719 / 619 / 529 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX 4700 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX 4800 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX 4900 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX 6700 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX 6800 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX 8700 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX 8900 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX C357 / C257 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX C359 / C259 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX C3700 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX C3800 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX C3900 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX C5700 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX C5800 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -
  iR-ADV DX C7700 Series - ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - - -