รายการสินค้า - Multi-purpose - Canon Thailand

ใหม่
ME20F-SHN
  • รองรับแอปพลิเคชันสำหรับการเฝ้าระวังและสามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
  • เซนเซอร์ CMOS ขนาดฟูลเฟรม 35 มม. (ประมาณ 2.26 ล้านพิกเซล)
  • ISO 4000000 พร้อมระบบประมวลผลภาพ DIGIC DV 4
ME20F-SH
  • เซนเซอร์ CMOS ขนาดฟูลเฟรม 35 มม. (ประมาณ 2.26 ล้านพิกเซล)
  • ISO 4000000 พร้อมระบบประมวลผลภาพ DIGIC DV 4
  • Canon Log และ Wide DR Gamma

RRP THB 786,900.00