รายการสินค้า - เครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ - Canon Thailand

ใหม่
ColorStream 8000 Series
 • ก้าวเข้าสู่การผลิตงานพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง - รองรับแอพพลิเคชั่นการทำงานที่หลากหลาย พิมพ์ได้มากขึ้น; ใช้เวลาน้อยลง; ทันเวลาแม้งานเร่งด่วน
 • สร้างสรรค์ด้วยคุณภาพการพิมพ์อันน่าทึ่ง - แอปพลิเคชั่นที่น่าประทับใจ; คุณภาพการพิมพ์อิงค์เจ็ทที่เหนือกว่า
 • ยกระดับประสิทธิภาพการพิมพ์ - ลดกระดาษเสีย; สร้างผลผลิตและมูลค่าสูงสุด
ใหม่
varioPRINT iX-series
 • ความเร็วในการพิมพ์ขนาด SRA3 ได้กว่า 9,000 หน้า/ชั่วโมง หรือขนาด A4 320 หน้า/นาที เวลาทำงานเฉลี่ย 90%
 • ประหยัดแรงงาน ขั้นตอนและต้นทุนการดำเนินการ
 • นวัตกรรม iQuarius ทำให้คุณภาพงานพิมพ์เทียบเท่ากับเทคโนโลยีการพิมพ์อื่นๆ
ColorStream 3000 Z
 • High-end print quality wide range of media
 • Top-notch productivity and configuration flexibility
 • Integration with industry standards for operational efficiency
ColorStream 6000 Chroma
 • Switching between mono and color with HeadSafe
 • Waste-free pause and printing in speed ramps
 • No constraint on image size - variable page length
ProStream 1000
 • Bridging over offset productivity with digital flexibility
 • Superior quality on wide range of media incl. offset coated stock
 • Automated end-to-end workflow with intelligent quality control
VarioStream 4000
 • Speed, configuration and media flexibility with enhanced quality
 • Compatible with latest standards of world languages and barcodes
 • Intuitive user-friendly touch-screen operation and upgradability