ใหม่
imagePROGRAF PRO-561S
 • 8-colour pigment ink
 • 60"/1524mm
 • 500GB Encrypted Hard Disk Drive
ใหม่
imagePROGRAF PRO-561
 • 12-colour LUCIA PRO pigment ink
 • 60"/1524mm
 • 500GB Encrypted hard disk drive
ใหม่
imagePROGRAF PRO-541S
 • 8-colour pigment ink
 • 44"/1118mm
 • 500GB Encrypted hard disk drive
ใหม่
imagePROGRAF PRO-541
 • 12-colour LUCIA PRO pigment ink
 • 44"/1118 mm
 • 500GB Encrypted hard disk drive
ใหม่
imagePROGRAF TA-5200
 • หมึกกันน้ำ LUCIA TD 5 สี
 • ขนาด 24 นิ้ว/610 มม.
 • ขนาดกะทัดรัดสำหรับโต๊ะทำงาน
ใหม่
imagePROGRAF PRO-521
 • หมึกกันน้ำ LUCIA TD 12 สี
 • ขนาด 24 นิ้ว/610 มม.
 • การเข้ารหัสฮาร์ดดิสก์ขนาด 500 กิกกะไบต์
imagePROGRAF TM-5205
 • หมึกกันน้ำ 5 สี
 • การทำงานไร้เสียง
 • เชื่อมต่อ USB เพื่อพิมพ์ได้โดยตรง
imagePROGRAF TM-5300 MFP L36ei
 • หมึกกันน้ำ 5 สี
 • การทำงานไร้เสียง
 • ขนาด 36 นิ้ว/914 มม.
imagePROGRAF TM-5200 MFP L24ei
 • หมึกกันน้ำ 5 สี
 • การทำงานไร้เสียง
 • ขนาด 24 นิ้ว/610 มม.
imagePROGRAF TM-5200
 • หมึกกันน้ำ 5 สี
 • การทำงานไร้เสียง
 • ขนาด 24 นิ้ว/610 มม.
imagePROGRAF TM-5305
 • หมึกกันน้ำ 5 สี
 • การทำงานไร้เสียง
 • เชื่อมต่อ USB เพื่อพิมพ์ได้โดยตรง
imagePROGRAF TM-5300
 • หมึกกันน้ำ 5 สี
 • การทำงานไร้เสียง
 • ขนาด 36 นิ้ว/914 มม.
imagePROGRAF TX-5300
 • กระดาษม้วนคู่
 • กระดาษม้วนแบบ Multifunction
 • เชื่อมต่อ Wifi
imagePROGRAF PRO-560
 • แกนกระดาษม้วนที่ 1 และ แกนกระดาษม้วนที่ 2 (อุปกรณ์เสริม)
 • ขนาด 1,524 มม. (60 นิ้ว)
 • หมึกกันน้ำ LUCIA PRO 12 สี
imagePROGRAF TX-5400
 • กระดาษม้วนคู่
 • กระดาษม้วนแบบ Multifunction
 • เชื่อมต่อ Wifi
imagePROGRAF TX-5400 MFP T36
 • สแกนเนอร์ขนาด 36 นิ้วพร้อม 13"/6"ips (ขาว-ดำ/สี)
 • กระดาษม้วนคู่
 • กระดาษม้วนแบบ Multifunction
imagePROGRAF TX-5300 MFP T36
 • สแกนเนอร์ขนาด 36 นิ้วพร้อม 13"/6"ips (ขาว-ดำ/สี)
 • กระดาษม้วนคู่
 • กระดาษม้วนแบบ Multifunction
imagePROGRAF PRO-560S
 • แกนกระดาษพิมพ์ 2 ม้วน
 • ขนาด 1524 มม. (60 นิ้ว)
 • หมึกกันน้ำ LUCIA PRO 8 สี
imagePROGRAF PRO-520
 • แกนกระดาษม้วนที่ 1 และ แกนกระดาษม้วนที่ 2 (อุปกรณ์เสริม)
 • ขนาด 610 มม. (24 นิ้ว)
 • หมึกกันน้ำ LUCIA PRO 12 สี
imagePROGRAF PRO-540S
 • แกนกระดาษม้วนที่ 1 และ แกนกระดาษม้วนที่ 2 (อุปกรณ์เสริม)
 • ขนาด 1,118 มม. (44 นิ้ว)
 • หมึกกันน้ำ LUCIA PRO 8 สี
imagePROGRAF PRO-540
 • แกนกระดาษม้วนที่ 1 และ แกนกระดาษม้วนที่ 2 (อุปกรณ์เสริม)
 • ขนาด 1,118 มม. (44 นิ้ว)
 • หมึกกันน้ำ LUCIA PRO 12 สี