รายการสินค้า - เครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น - Canon Thailand

A3 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX C3900i Series
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 35/35 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A4 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX C359i
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 35/35 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 ขาวดำ ใหม่
imageRUNNER 2224N/2224
 • รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A3 แบบขาวดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 24 หน้าต่อนาที
A3 ขาวดำ ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX 4945i/4935i/4925i
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 45 หน้าต่อนาที
A3 ขาวดำ ใหม่
imageRUNNER 2900i
 • รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A3 แบบขาวดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 45 หน้าต่อนาที
A3 สี ใหม่
imageRUNNER C3326i
 • รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A3 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์ที่สูงถึง 26/26 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 ขาวดำ ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX 8900 Series
 • Monochrome light production printer / copier
 • 10.1 inch intuitive touch screen
 • Skip Blank Page
A3 ขาวดำ
imageRUNNER 2700i
 • รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A3 แบบขาวดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 45 หน้าต่อนาที
A3 ขาวดำ
imageRUNNER ADVANCE DX 4800i Series
 • รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A3 แบบขาวดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 45 หน้าต่อนาที
A3 สี
imageRUNNER C3222L
 • รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A3 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์ที่สูงถึง 22/22 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 สี
imageRUNNER ADVANCE DX C3800i Series
 • รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A3 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์ที่สูงถึง 35/35 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 สี
imageRUNNER C3226i
 • รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A3 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์ที่สูงถึง 26/26 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A4 ขาวดำ
imageRUNNER 1643i II / 1643iF II
 • รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A4 แบบขาวดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 43 หน้าต่อนาที
A4 สี
imageRUNNER C1533i
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 33/33 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 ขาวดำ
imageRUNNER ADVANCE DX 6800i Series
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 70 หน้าต่อนาที
A3 สี
imageRUNNER ADVANCE DX C5800i Series
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 70/70 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A4 ขาวดำ
imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ / 617i
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 71 หน้าต่อนาที
A4 สี
imageRUNNER ADVANCE DX C357i
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 35/35 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 ขาวดำ
imageRUNNER 2425
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3 (ขาวดำ)
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 25 หน้าต่อนาที
A3 ขาวดำ
imageRUNNER ADVANCE DX 6700i Series
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 80 หน้าต่อนาที

  หมายเหตุ : ได้รับการรับรองฉลากเขียว เฉพาะรุ่น
  - imageRUNNER ADVANCE DX 6780i
A3 ขาวดำ
imageRUNNER 2206N/2006N/2006 series
 • A3 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 22แผ่น ต่อนาที