รายการสินค้า - เครื่องพิมพ์หน้ากว้างสำหรับงานออกแบบเขียนแบบ - Canon Thailand

ใหม่
ColorWave 3800
 • เทคโนโลยี CrystalPoint (หมึกพิมพ์ 4 สี)
 • ความกว้างกระดาษได้มากถึง 42" และจุได้ 6 ม้วน
 • เหมาะสำหรับงาน CAD/GIS และโปสเตอร์
ใหม่
PlotWave 7500
 • เทคโนโลยี Radiant Fusing
 • ไม่ต้องใช้เวลารอเครื่อง เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานได้ทันที
 • เหมาะสำหรับงานพิมพ์ขาวดำ CAD / GIS
ใหม่
PlotWave 5000/5500
 • เทคโนโลยี Radiant Fusing
 • ไม่ต้องใช้เวลารอเครื่อง เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานได้ทันที
 • เหมาะสำหรับงานพิมพ์ขาวดำ CAD / GIS
ใหม่
PlotWave 3000/3500
 • เทคโนโลยี Radiant Fusing
 • ไม่ต้องใช้เวลารอเครื่อง เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานได้ทันที
 • เหมาะสำหรับงานพิมพ์ขาวดำ CAD / GIS
ใหม่
ColorWave 9000
 • เทคโนโลยี Single Pass Inkjet
 • หมึกธรรมดา 4 สี (C,M,Y,K)
 • สูงสุด 700 ตรม./ชม.