บริการหลังการขายสำหรับเครื่องแฟกซ์และเครื่องสแกนอิ้งเจทและAIO อิ้งค์เจท - Canon Thailand

30 ส.ค. 2013 (อัพเดต)

  บริการหลังการขายสำหรับเครื่องแฟกซ์และเครื่องสแกนอิ้งเจทและAIO อิ้งค์เจท

  หมายเหตุ :
  *1: ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่เปิดตัวหลังเดือนสิงหาคม 2556 ไม่รวมอยู่ในรายการนี้.
  *2: ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ระบุด้วยเครื่องหมายคำพูด "-" หมายถึงยังไม่มีการระบุวันครบกำหนดบริการหลังการขาย
  *3: หากคุณต้องการซ่อมผลิตภัณฑ์หลังครบกำหนดอายุบริการหลังการขาย อาจเป็นไปได้สูงว่าจะไม่สามารถหาอะไหล่มาซ่อมให้ได้ ในกรณีดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนขายของเราโดยตรง
  *4: อะไหล่บางตัวสำหรับรุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้วและไม่สามารถทำการซ่อมได้ .

  คุณสามารถตรวจสอบรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในการรับรองจาก “วันครบกำหนดบริการหลังการขาย” ตามรายการด้านล่างนี้

  กลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ วันครบกำหนดบริการหลังการขาย * 1, * 2, * 3
  Inkjeti995030-Sep-2013
  InkjetPIXMA iP100-
  InkjetPIXMA iP2770-
  InkjetPIXMA iP368031-Mar-2015
  InkjetPIXMA iP4500* 4 30-Sep-2013
  InkjetPIXMA iP4870* 4 30-Sep-2016
  InkjetPIXMA iP497031-Mar-2018
  InkjetPIXMA iP7270-
  InkjetPIXMA iX4000* 4 31-Mar-2016
  InkjetPIXMA iX5000* 4 31-Mar-2016
  InkjetPIXMA iX656031-Mar-2019
  InkjetPIXMA iX7000-
  InkjetPIXMA PRO-1-
  InkjetPIXMA PRO-10-
  InkjetPIXMA PRO-100-
  InkjetPIXMA PRO9000* 4 31-Mar-2014
  InkjetPIXMA PRO9000MK230-Sep-2017
  InkjetPIXMA PRO9500* 4 31-Mar-2014
  InkjetPIXMA PRO9500MK230-Sep-2017
  Inkjet AIOPIXMA E50030-Sep-2014
  Inkjet AIOPIXMA E510-
  Inkjet AIOPIXMA E610-
  Inkjet AIOPIXMA MG2170-
  Inkjet AIOPIXMA MG2270-
  Inkjet AIOPIXMA MG2470-
  Inkjet AIOPIXMA MG2570-
  Inkjet AIOPIXMA MG3170-
  Inkjet AIOPIXMA MG3570 BLACK-
  Inkjet AIOPIXMA MG3570 RED-
  Inkjet AIOPIXMA MG3570 WHITE-
  Inkjet AIOPIXMA MG4170-
  Inkjet AIOPIXMA MG4270-
  Inkjet AIOPIXMA MG517030-Sep-2017
  Inkjet AIOPIXMA MG527030-Sep-2017
  Inkjet AIOPIXMA MG537030-Sep-2018
  Inkjet AIOPIXMA MG547031-Mar-2019
  Inkjet AIOPIXMA MG5570 BLACK-
  Inkjet AIOPIXMA MG6170* 4 30-Sep-2016
  Inkjet AIOPIXMA MG627031-Mar-2018
  Inkjet AIOPIXMA MG6370-
  Inkjet AIOPIXMA MG6370 BLACK30-Sep-2018
  Inkjet AIOPIXMA MG6370 WHITE30-Sep-2018
  Inkjet AIOPIXMA MG6470 BLACK-
  Inkjet AIOPIXMA MG6470 WHITE-
  Inkjet AIOPIXMA MG8170* 4 -
  Inkjet AIOPIXMA MG827031-Mar-2018
  Inkjet AIOPIXMA MP237-
  Inkjet AIOPIXMA MP25830-Sep-2013
  Inkjet AIOPIXMA MP27630-Sep-2013
  Inkjet AIOPIXMA MP287-
  Inkjet AIOPIXMA MP49630-Sep-2013
  Inkjet AIOPIXMA MP49730-Sep-2014
  Inkjet AIOPIXMA MP520* 4 30-Sep-2013
  Inkjet AIOPIXMA MP545* 4 30-Jun-2013
  Inkjet AIOPIXMA MP558* 4 30-Sep-2015
  Inkjet AIOPIXMA MP568* 4 30-Sep-2015
  Inkjet AIOPIXMA MP600R* 4 30-Sep-2013
  Inkjet AIOPIXMA MP610* 4 30-Sep-2013
  Inkjet AIOPIXMA MP628* 4 30-Sep-2014
  Inkjet AIOPIXMA MP638* 4 30-Sep-2014
  Inkjet AIOPIXMA MP648* 4 30-Sep-2015
  Inkjet AIOPIXMA MP970* 4 30-Sep-2013
  Inkjet AIOPIXMA MP988* 4 30-Sep-2014
  Inkjet AIOPIXMA MP996* 4 30-Sep-2015
  Inkjet AIOPIXMA MX36631-Mar-2014
  Inkjet AIOPIXMA MX397-
  Inkjet AIOPIXMA MX41630-Sep-2014
  Inkjet AIOPIXMA MX42630-Mar-2014
  Inkjet AIOPIXMA MX457-
  Inkjet AIOPIXMA MX527-
  Inkjet AIOPIXMA MX700* 4 30-Sep-2014
  Inkjet AIOPIXMA MX727-
  Inkjet AIOPIXMA MX7600* 4 30-Sep-2015
  Inkjet AIOPIXMA MX850* 4 30-Mar-2014
  Inkjet AIOPIXMA MX868* 4 30-Mar-2015
  Inkjet AIOPIXMA MX876* 4 31-Mar-2017
  Inkjet AIOPIXMA MX886* 4 31-Mar-2017
  Inkjet AIOPIXMA MX89731-Mar-2018
  Inkjet AIOPIXMA MX927-
  Inkjet FaxFAX-JX20031-Mar-2014
  Inkjet FaxFAX-JX20131-Mar-2014
  Inkjet FaxFAX-JX30031-Mar-2014
  Inkjet FaxJX210P31-Mar-2016
  Inkjet FaxJX510P31-Mar-2016
  ScannerCANOSCAN 4400F31-Mar-2014
  ScannerCANOSCAN 5600F-
  ScannerCANOSCAN 8800F* 4 30-Sep-2015
  ScannerCANOSCAN 9000F30-Mar-2018
  ScannerCANOSCAN 9000F MKII-
  ScannerCANOSCAN LiDE 10030-Sep-2015
  ScannerCANOSCAN LiDE 110-
  ScannerCANOSCAN LiDE 20030-Sep-2015
  ScannerCANOSCAN LiDE 210-
  ScannerCANOSCAN LiDE 2530-Sep-2013
  ScannerCANOSCAN LiDE 600F30-Sep-2013
  ScannerCANOSCAN LiDE 700F-
  ScannerCANOSCAN LiDE 9030-Sep-2013

    Back to Top  

  หมายเหตุ:
  *5: รุ่นผลิตภัณฑ์ที่บริการหลังการขายครบกำหนดก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2556 มีดังรายละเอียดด้านล่างนี้.

  Product Group Product Description After-Sales Service Due Date * 5
  InkjetBJ-1001-Oct-2002
  InkjetBJ-10E BLACK1-Mar-2003
  InkjetBJ-10E WHITE1-Mar-2003
  InkjetBJ-10EX BLACK1-May-2004
  InkjetBJ-10EX WHITE1-May-2004
  InkjetBJ-10L BLACK1-May-2004
  InkjetBJ-10L WHITE1-Feb-1994
  InkjetBJ-10SX BLACK1-Feb-2002
  InkjetBJ-1301-May-1998
  InkjetBJ-130E1-Oct-1999
  InkjetBJ-20 BLACK1-Aug-2000
  InkjetBJ-20 WHITE1-Aug-2000
  InkjetBJ-2001-Feb-2002
  InkjetBJ-200E1-Jun-2001
  InkjetBJ-200EX1-Mar-2003
  InkjetBJ-2301-Apr-1993
  InkjetBJ-301-Jan-2004
  InkjetBJ-30 WHITE1-Aug-2004
  InkjetBJ-3001-Aug-2004
  InkjetBJ-30V30-Jun-2009
  InkjetBJ-3301-Aug-2004
  InkjetBJ-801-May-1992
  InkjetBJ-80AP1-May-1998
  InkjetBJ-80AS1-May-1998
  InkjetBJC-1000SP30-Nov-2007
  InkjetBJC-2000SP31-Dec-2007
  InkjetBJC-2101-Jan-2005
  InkjetBJC-2100SP30-Aug-2010
  InkjetBJC-210S1-Aug-2004
  InkjetBJC-210SP1-Feb-2005
  InkjetBJC-210SP BLACK1-Jan-2007
  InkjetBJC-210ST1-Sep-2004
  InkjetBJC-2401-Mar-2004
  InkjetBJC-25030-Nov-2009
  InkjetBJC-250EX31-Dec-2007
  InkjetBJC-255SP1-Jun-2006
  InkjetBJC-265SP3-Jun-1999
  InkjetBJC-300031-May-2007
  InkjetBJC-35V1-Oct-2003
  InkjetBJC-40001-Jan-1996
  InkjetBJC-410031-Jan-2011
  InkjetBJC-420030-Nov-2009
  InkjetBJC-4200SP1-Jun-2005
  InkjetBJC-4300EX1-Jun-2005
  InkjetBJC-4310SP1-Apr-2006
  InkjetBJC-4401-Jun-1991
  InkjetBJC-440030-Nov-2008
  InkjetBJC-45501-Feb-2005
  InkjetBJC-46501-Mar-2006
  InkjetBJC-501-Mar-2006
  InkjetBJC-510031-Dec-2006
  InkjetBJC-5531-Jul-2010
  InkjetBJC-55001-May-2004
  InkjetBJC-6001-Aug-2002
  InkjetBJC-60001-Jun-2006
  InkjetBJC-600E1-Sep-1997
  InkjetBJC-61031-Jan-2008
  InkjetBJC-610031-Aug-2007
  InkjetBJC-6201-Sep-1997
  InkjetBJC-620030-Nov-2007
  InkjetBJC-650031-Jan-2008
  InkjetBJC-70 BLACK1-Feb-2004
  InkjetBJC-70 WHITE1-May-2003
  InkjetBJC-700030-Nov-2009
  InkjetBJC-710031-Jan-2008
  InkjetBJC-8030-Jun-2009
  InkjetBJC-800 (CENTRO)1-Mar-2005
  InkjetBJC-820 (SCSI)1-Jun-2004
  InkjetBJC-820030-Sep-2008
  InkjetBJC-8530-Jun-2010
  InkjetBJC-8801-Dec-2001
  InkjetDS70031-May-2010
  InkjetDS81031-Jul-2011
  Inkjeti25530-May-2006
  Inkjeti32031-May-2010
  Inkjeti35530-Jun-2006
  Inkjeti45030-Jun-2010
  Inkjeti470D30-Jun-2010
  Inkjeti55031-Aug-2010
  Inkjeti56031-Aug-2011
  Inkjeti610031-Mar-2013
  Inkjeti650031-Mar-2013
  Inkjeti7030-Nov-2010
  Inkjeti8030-Nov-2011
  Inkjeti85031-Jul-2010
  Inkjeti86530-Jun-2011
  Inkjeti905D30-Sep-2011
  Inkjeti910030-Nov-2010
  Inkjeti95031-Aug-2010
  Inkjeti99030-Jun-2011
  InkjetPIXMA iP100030-Nov-2007
  InkjetPIXMA iP120030-May-2008
  InkjetPIXMA iP130031-Aug-2011
  InkjetPIXMA iP150030-Nov-2007
  InkjetPIXMA iP160030-May-2008
  InkjetPIXMA iP170030-Jan-2009
  InkjetPIXMA iP188031-Jul-2010
  InkjetPIXMA iP198031-Dec-2011
  InkjetPIXMA iP200030-Jun-2007
  InkjetPIXMA iP220030-May-2008
  InkjetPIXMA iP258030-Nov-2009
  InkjetPIXMA iP268031-Mar-2012
  InkjetPIXMA iP300030-Jun-2010
  InkjetPIXMA iP330030-May-2009
  InkjetPIXMA iP350031-Jul-2010
  InkjetPIXMA iP400031-Jul-2010
  InkjetPIXMA iP4000R30-Jun-2010
  InkjetPIXMA iP420031-Aug-2011
  InkjetPIXMA iP430030-Sep-2012
  InkjetPIXMA iP468030-Jun-2011
  InkjetPIXMA iP476030-Sep-2012
  InkjetPIXMA iP500030-Jun-2010
  InkjetPIXMA iP520031-Jul-2011
  InkjetPIXMA iP5200R31-Aug-2011
  InkjetPIXMA iP530030-Sep-2012
  InkjetPIXMA iP6000D30-Jun-2010
  InkjetPIXMA iP6210D31-Jan-2008
  InkjetPIXMA iP6220D30-Apr-2009
  InkjetPIXMA iP6320D30-Aug-2008
  InkjetPIXMA iP6600D31-Jul-2011
  InkjetPIXMA iP6700D30-Sep-2012
  InkjetPIXMA iP850031-Dec-2010
  InkjetPIXMA iP9031-Mar-2012
  InkjetPIXMA iP90V31-Mar-2013
  InkjetS100SP30-Nov-2009
  InkjetS200SP30-Nov-2009
  InkjetS200SPX30-May-2006
  InkjetS30031-May-2009
  InkjetS33031-Mar-2010
  InkjetS40030-Nov-2008
  InkjetS400SP30-Nov-2008
  InkjetS45030-Sep-2008
  InkjetS450030-Nov-2009
  InkjetS52030-Nov-2009
  InkjetS530D31-Jan-2010
  InkjetS60030-Nov-2008
  InkjetS630031-Oct-2009
  InkjetS75031-Oct-2009
  InkjetS80031-Dec-2008
  InkjetS82030-Nov-2009
  InkjetS820D31-Jul-2009
  InkjetS90030-Nov-2009
  InkjetS900030-Nov-2009
  Inkjet AIOIMAGECLASS MP37030-Nov-2011
  Inkjet AIOIMAGECLASS MP39031-Mar-2012
  Inkjet AIOIMAGECLASS MP73031-Aug-2011
  Inkjet AIOIMAGECLASS MPC190S31-Oct-2011
  Inkjet AIOIMAGECLASS MPC20030-Sep-2010
  Inkjet AIOIMAGECLASS MPC4001-Feb-2010
  Inkjet AIOIMAGECLASS MPC600F1-Jan-2010
  Inkjet AIOIMAGECLASS MPC70031-May-2011
  Inkjet AIOMULTIPASS 101-Dec-2004
  Inkjet AIOMULTIPASS C1001-Mar-2008
  Inkjet AIOMULTIPASS C2030-Nov-2009
  Inkjet AIOMULTIPASS C301-May-2005
  Inkjet AIOMULTIPASS C501-Jan-2007
  Inkjet AIOMULTIPASS C706-Feb-2000
  Inkjet AIOPIXMA MP11031-July-2010
  Inkjet AIOPIXMA MP13030-Jun-2010
  Inkjet AIOPIXMA MP14530-Jun-2011
  Inkjet AIOPIXMA MP15030-Jun-2008
  Inkjet AIOPIXMA MP16030-Jun-2009
  Inkjet AIOPIXMA MP17030-Jun-2009
  Inkjet AIOPIXMA MP18031-Oct-2009
  Inkjet AIOPIXMA MP19830-Nov-2011
  Inkjet AIOPIXMA MP22831-Jul-2010
  Inkjet AIOPIXMA MP24530-Jun-2011
  Inkjet AIOPIXMA MP26830-Jun-2011
  Inkjet AIOPIXMA MP45030-Sep-2009
  Inkjet AIOPIXMA MP46030-Sep-2009
  Inkjet AIOPIXMA MP47631-Oct-2010
  Inkjet AIOPIXMA MP48631-Oct-2011
  Inkjet AIOPIXMA MP50031-Jul-2011
  Inkjet AIOPIXMA MP51030-Sep-2012
  Inkjet AIOPIXMA MP53030-Sep-2012
  Inkjet AIOPIXMA MP60030-Sep-2012
  Inkjet AIOPIXMA MP76029-Jun-2010
  Inkjet AIOPIXMA MP78031-Jan-2011
  Inkjet AIOPIXMA MP80031-Jul-2011
  Inkjet AIOPIXMA MP800R31-Jul-2011
  Inkjet AIOPIXMA MP81030-Sep-2012
  Inkjet AIOPIXMA MP83031-Mar-2013
  Inkjet AIOPIXMA MX30830-Apr-2011
  Inkjet AIOPIXMA MX31831-Dec-2010
  Inkjet AIOPIXMA MX32831-Mar-2013
  Inkjet AIOPIXMA MX33831-Mar-2012
  Inkjet AIOPIXMA MX34730-Dec-2012
  Inkjet AIOPIXMA MX35731-Mar-2013
  Inkjet FaxFAX-B1001-Nov-2005
  Inkjet FaxFAX-B1101-Sep-2004
  Inkjet FaxFAX-B12030-Jun-2011
  Inkjet FaxFAX-B14030-Jun-2011
  Inkjet FaxFAX-B1501-Jan-2007
  Inkjet FaxFAX-B1551-Feb-2010
  Inkjet FaxFAX-B200S31-Mar-1995
  Inkjet FaxFAX-B210C1-Mar-2008
  Inkjet FaxFAX-B3201-Aug-2004
  Inkjet FaxFAX-B3401-Nov-2002
  Inkjet FaxFAX-B3601-Jun-2002
  Inkjet FaxFAX-B4001-Nov-2002
  Inkjet FaxFAX-B82030-Nov-2011
  Inkjet FaxFAX-B82230-Nov-2011
  Inkjet FaxFAX-TR17730-Sep-2011
  ScannerCANOSCAN 2700F30-Nov-2009
  ScannerCANOSCAN 3001-Jun-2005
  ScannerCANOSCAN 30001-Jun-2010
  ScannerCANOSCAN 3000EX30-Nov-2010
  ScannerCANOSCAN 3000F1-Jun-2010
  ScannerCANOSCAN 300S1-Mar-2005
  ScannerCANOSCAN 320030-Apr-2011
  ScannerCANOSCAN 3200F30-Sep-2011
  ScannerCANOSCAN 4200F30-May-2011
  ScannerCANOSCAN 5000F1-Feb-2011
  ScannerCANOSCAN 5200F30-Apr-2010
  ScannerCANOSCAN 6001-Oct-2006
  ScannerCANOSCAN 8200F30-Jul-2011
  ScannerCANOSCAN 8400F30-Jun-2011
  ScannerCANOSCAN 8600F30-Sep-2012
  ScannerCANOSCAN 9900F30-Jun-2011
  ScannerCANOSCAN 9950F30-Jun-2011
  ScannerCANOSCAN D1230U1-Nov-2008
  ScannerCANOSCAN D1250UF/U21-Nov-2009
  ScannerCANOSCAN D2400U1-Jun-2009
  ScannerCANOSCAN D646U1-Mar-2009
  ScannerCANOSCAN D646UEX30-Apr-2011
  ScannerCANOSCAN D660U1-May-2009
  ScannerCANOSCAN FB1200S31-Aug-2007
  ScannerCANOSCAN FB1210U1-Dec-2007
  ScannerCANOSCAN FB3101-Jul-2005
  ScannerCANOSCAN FB320P1-Jun-2006
  ScannerCANOSCAN FB320U1-Jun-2006
  ScannerCANOSCAN FB330P30-Sep-2008
  ScannerCANOSCAN FB6101-Jul-2005
  ScannerCANOSCAN FB620P(BLACK)1-Jun-2006
  ScannerCANOSCAN FB620U1-Jun-2006
  ScannerCANOSCAN FB630P1-Jun-2007
  ScannerCANOSCAN FB630U1-Jun-2007
  ScannerCANOSCAN FB630UI1-Jun-2007
  ScannerCANOSCAN FB636U1-Jun-2007
  ScannerCANOSCAN FS271031-Jan-2008
  ScannerCANOSCAN FS4000US31-Dec-2010
  ScannerCANOSCAN LiDE 3030-May-2011
  ScannerCANOSCAN LiDE 3530-Apr-2010
  ScannerCANOSCAN LiDE 5030-May-2011
  ScannerCANOSCAN LiDE 500F30-May-2011
  ScannerCANOSCAN LiDE 6030-Jun-2011
  ScannerCANOSCAN LiDE 7030-Sep-2012
  ScannerCANOSCAN LiDE 8030-Nov-2009
  ScannerCANOSCAN LiDE 8030-Nov-2011
  ScannerCANOSCAN N1220U30-Jun-2008
  ScannerCANOSCAN N1240U1-May-2009
  ScannerCANOSCAN N340P1-Jul-2008
  ScannerCANOSCAN N640P1-Jul-2008
  ScannerCANOSCAN N640P EX2-Jan-2010
  ScannerCANOSCAN N650U30-Jun-2008
  ScannerCANOSCAN N656U30-Jun-2008
  ScannerCANOSCAN N670U/N6761-May-2009
  ScanneriX-30101-Feb-1994
  ScanneriX-40151-Jan-2001
  ScannerIX-40251-Oct-2003

    Back to Top