กลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทยร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อทำสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา - Canon Thailand

    กลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทยร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า
    เพื่อทำสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา

    กลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทย นำโดย บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงาน จำนวนกว่า 1,633 ชิ้น ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณพิรัชย์ภณ ธนาพัฒน์ธำรง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา กิจกรรมในครั้งนี้สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 883.41 kgCO2e นอกจากนี้ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนชุดบัตรคำอักษรเบรลล์ที่เขียนโดยพนักงานจิตอาสา 60 ชุด อุปกรณ์เครื่องเขียนอักษรเบรลล์ 60 ชุด หนังสือนิทานสำหรับเด็กผู้พิการทางสายตา 30 เล่ม นมเสริมพัฒนาการ 3 ลัง และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตาจำนวน 110 คน เพื่อประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตาต่อไป

    กลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทย ดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา “เคียวเซ” คือการดำรงอยู่และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โครงการ “แคนนอนเปลี่ยนปฏิทินเก่าไร้ค่า เพื่อประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตา” ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้ผู้พิการทางสายตา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ส่งเสริมความร่วมมือในการช่วยเหลือสังคมของพนักงาน และเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน