ประกาศ

มิถุนายน 2021

เรียน ผู้ใช้งานกล้องถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล EOS C70

14 มิ.ย. 2021 — เรียน ผู้ใช้งานกล้องถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล EOS C70 ขอบคุณสำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน หัวข้อปัญหาด้านล่างนี้สำหรับกล้อง EOS C70 บางรุ่น เนื่องจากปัญหาสกรูของชุดแฮนด์ที่จับที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถยึดติดเข้ากับตัวกล้องได้อย่างเหมาะสม (cold shoe) เราจะให้บริการซ่อมฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์กล้องทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ ...

มกราคม 2020

เรียนผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Corel ใน LEGRIA HR 10 หรือรุ่นก่อนหน้า

17 ม.ค. 2020 — เรียนผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Corel ใน LEGRIA HR 10 หรือรุ่นก่อนหน้า ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของแคนนอน เราขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เราจะยกเลิกการสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่น Corel ที่มาพร้อมกับกล้องดิจิตอล LEGRIA HR 10 (และรุ่นก่อนหน้า) แผ่นดิสก์แอพพลิเคชั่น ...

มิถุนายน 2018

อัพเดต
กล้องถ่ายวิดีโอระดับมืออาชีพ XF405 / XF400

26 มิ.ย. 2018 — กล้องถ่ายวิดีโอระดับมืออาชีพ XF405 / XF400 ออกเฟิร์มแวร์เพื่อเพิ่มการบันทึกแบบ Interlaced Recording เพื่อรองรับงานสถานีโทรทัศน์ รวมทั้งปรับปรุงแสงสมดุลสีขาวให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น บริษัท แคนนอน มาร์เกตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดขอขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน เราพิจารณาแล้วว่าข้อผิดพลาดในการบันทึกอาจเกิดขึ้นกับ ...

อัพเดต
กล้องถ่ายภาพยนตร์ EOS C200 / C200B ออกเฟิร์มแวร์เพื่อเพิ่มการบันทึกแบบ Interlaced Recording เพื่อรองรับงานสถานีโทรทัศน์์

20 มิ.ย. 2018 — กล้องถ่ายภาพยนตร์ EOS C200 / C200Bออกเฟิร์มแวร์เพื่อเพิ่มการบันทึกแบบ Interlaced Recording เพื่อรองรับงานสถานีโทรทัศน์์ บริษัท แคนนอน มาร์เกตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดขอขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน เราได้พิจารณาแล้วว่าการบันทึกรูปแบบ Interlaced Recording มีความจำเป็นในการใช้งาน EOS C200 จึงได้ออกเฟิร์มแวร์ ...

ธันวาคม 2017

วิธีป้องกันความเสี่ยงของ WPA2 (KRACKs) ในกล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีโอ โปรเจคเตอร์ เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีฟีเจอร์Wi-Fi

08 ธ.ค. 2017 — วิธีป้องกันความเสี่ยงของ WPA2 (KRACKs) ในกล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีโอ โปรเจคเตอร์ เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีฟีเจอร์Wi-Fi  ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอนจากการตรวจพบความเสี่ยงของ WPA2 (KRACKs) แคนนอนขอแนะนำวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงที่มีต่อผลิตภัณฑ์แคนนอน ดังนี้ข้อมูลเกี่ยวกับ ...

กันยายน 2017

อัพเดต
สำหรับกล้องดิจิทัลถ่ายภาพเคลื่อนไหวรุ่น EOS C700 / EOS C700 PL / EOS C700 GS PL

07 ก.ย. 2017 — สำหรับกล้องดิจิทัลถ่ายภาพเคลื่อนไหวรุ่น EOS C700 / EOS C700 PL / EOS C700 GS PL ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอน แคนนอนได้ตรวจสอบพบว่ากล้องดิจิทัลถ่ายภาพเคลื่อนไหวรุ่น EOS C700, EOS C700 PL และ EOS C700 GS PL มีปัญหาในการบันทึกภาพแบบ ProRes โดยเมื่อตั้งคำสั่งการบันทึกที่ “On” และเริ่มการบันทึกจนพื้นที่ว่างในสื่อบันทึกข้อมูล ...

พฤษภาคม 2017

อัพเดต
เรียน ท่านผู้ใช้กล้องวิดีโอ EOS C300 Mark II Digital Cinema Camera

16 พ.ค. 2017 — เรียน ท่านผู้ใช้กล้องวิดีโอ EOS C300 Mark II Digital Cinema Camera ทางแคนนอนตรวจพบว่ากล้องวิดีโอรุ่น EOS C300 Mark II ที่ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.0.6.1.00อาจมีปัญหาการหยุดทำงานเมื่อมีการใช้งานการ์ดหน่วยความจำ VPG130 CFast พร้อมกันกับการ์ดที่ไม่ใช่ VPG130 CFast ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภา โปรดดูลิงค์สำหรับเฟิร์มแวร์แก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่ปรากฏด้านล่าง ...

ตุลาคม 2015

เรียน ท่านผู้ใช้กล้องภาพยนต์ดิจิตอลรุ่น EOS C300 Mark II

15 ต.ค. 2015 — เรียน ท่านผู้ใช้กล้องภาพยนต์ดิจิตอลรุ่น EOS C300 Mark II แจ้งปัญหาเฟรมกระโดดในคลิปที่บันทึกแบบ Slow Motion ในกล้องภาพยนต์ดิจิตอลรุ่น EOS C300 Mark II ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Canon เราทราบว่าอาจจะมีปัญหาเฟรมกระโดดในคลิปแบบ Slow Motion ที่บันทึกในกล้องภาพยนต์ดิจิตอลรุ่น EOS C300 Mark II ...

กุมภาพันธ์ 2015

อัพเดต
เรียน ผู้ใช้กล้องวีดีโอรุ่น XF205 / XF200 (NTSC)

26 ก.พ. 2015 — เรียน ผู้ใช้กล้องวีดีโอรุ่น XF205 / XF200 (NTSC) ขอขอบพระคุณที่ไว้ใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Canon เราพบปัญหาดังต่อไปนี้ในกล้องวีดีโอรุ่น XF205 / XF200 และCanon กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ปัญหา หลังจากเปิดกล้องวีดีโอจาก Power Save mode แล้ว อาจจะเกิดอาการสั่นในคลิปที่บันทึกในรูปแบบ ...

มิถุนายน 2014

เฟิร์มแวร์กล้องถ่ายภาพยนต์ EOS-1D C เวอร์ชั่น 1.3.5 (แก้ไขข้อบกพร่องของสัญญาณขาเข้าเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Line-level))

10 มิ.ย. 2014 — เฟิร์มแวร์กล้องถ่ายภาพยนต์ EOS-1D C เวอร์ชั่น 1.3.5(แก้ไขข้อบกพร่องของสัญญาณขาเข้าเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Line-level)) ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Canonการปรับปรุงเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.3.5 รวมรายการดังต่อไปนี้ แก้ไขปัญหาการทำงานของระบบสัญญาณขาเข้าเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ในกล้อง EOS-1D ...

มีนาคม 2014

ประกาศเตือนเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องดิจิตอลและกล้องวิดีโอปลอม

20 มี.ค. 2014 — ประกาศเตือนเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องดิจิตอลและกล้องวิดีโอปลอม ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอน ตามที่เราได้ตรวจสอบ เราขอยืนยันว่ามีการวางจำหน่ายอุปกรณ์เสริมปลอมสำหรับกล้องดิจิตอลแคนนอนและกล้องวิดีโอดิจิตอลแคนนอน ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเธียม, ที่ชาร์จแบตเตอรี่ และสาย AC Adapter อุปกรณ์เสริมปลอมดังกล่าวไม่ได้รับการออกแบบ, ...

มีนาคม 2012

อัพเดต
ยกเลิกให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมเซ็นเซอร์รับภาพแบบ CCD ของสินค้ารุ่นที่เกี่ยวข้อง

07 มี.ค. 2012 — ยกเลิกให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมเซ็นเซอร์รับภาพแบบ CCD ของสินค้ารุ่นที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอน เราได้ประกาศเกี่ยวกับการให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมเซ็นเซอร์รับภาพแบบ CCD ที่ใช้ในกล้องดิจิตอลและกล้องวิดีโอของแคนนอนในเดือนตุลาคม 2548 เนื่องจากระยะเวลาการใช้งานของสินค้าบางรุ่นได้สิ้นสุดลง ...

ธันวาคม 2011

เรียนลูกค้าผู้ใช้งานกล้องวิดีโอระดับมืออาชีพรุ่น XF 305 / XF 300

15 ธ.ค. 2011 — เรียนลูกค้าผู้ใช้งานกล้องวิดีโอระดับมืออาชีพรุ่น XF 305 / XF 300 เนื่องด้วยช่องวิวไฟน์เดอร์และ built-in loupe ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นของวิวไฟน์เดอร์บนกล้องวิดีโอระดับมืออาชีพ XF 305 / XF 300 ซึ่งการขยายขนาดของวิวไฟน์เดอร์และ built-in loupe นี้ ทำให้แสงแดดสามารถผ่านเข้ามาในช่องวิวไฟน์เดอร์ได้ง่ายขึ้น ...

ตุลาคม 2009

เกี่ยวกับ XH G1/XH A1 และ XH G1S/XH A1S กล้องวิดีโอดิจิตอลระดับมืออาชีพ : สายคล้องกล้องอาจเกิดการชำรุด

01 ต.ค. 2009 — เกี่ยวกับ XH G1/XH A1 และ XH G1S/XH A1S กล้องวิดีโอดิจิตอลระดับมืออาชีพ : สายคล้องกล้องอาจเกิดการชำรุด ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอน เราพบว่าการสายคล้องกล้องในกล้องวิดีโอดิจิตอลระดับมืออาชีพ XH G1/XH A1 และ XH G1S/XH A1S เมื่อใช้เป็นเวลานาน อาจทำให้ที่ยึดสายคล้องกล้องเกิดความชำรุดได้ อาการที่เกิดขึ้น ...

กุมภาพันธ์ 2009

เกี่ยวกับการยกเลิการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับแปลงไฟล์ DVD-Video สำหรับกล้องวิดีโอดิจิตอล HR10

27 ก.พ. 2009 — เกี่ยวกับการยกเลิการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับแปลงไฟล์ DVD-Video สำหรับกล้องวิดีโอดิจิตอล HR10 ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอนเราขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานซอฟท์แวร์ Guide Menu ที่บรรจุในแผ่น CD-ROM Corel Application (Ver1.0) ที่มาพร้อมกับกล้องวิดีโอดิจิตอล HR10 ไม่มีฟังก์ชั่นแปลงไฟล์รูปแบบ DVD-...

เกี่ยวกับปุ่มปรับซูมของกล้องวิดีโอดิจิตอล HG10

12 ก.พ. 2009 — เกี่ยวกับปุ่มปรับซูมของกล้องวิดีโอดิจิตอล HG10 เราพบว่าปุ่มปรับซูมของกล้องวิดีโอดิจิตอล HG10 บางรายการมีอาการผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อการปรับซูมในการใช้งานปกติอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากปุ่มปรับซูมเอียงหรือจมจากการใช้น้ำมันสำหรับหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในปุ่มปรับซูม เพื่อป้องกันไม่ให้ผุ่นจับในระหว่างขั้นตอนการผลิต ...

พฤษภาคม 2007

ข้อมูลบนบรรุภัณฑ์แบตเตอรี่เสริม BP-308 ของกล้องวีดีโอแบบพกพา

29 พ.ค. 2007 — ข้อมูลบนบรรุภัณฑ์แบตเตอรี่เสริม BP-308 ของกล้องวีดีโอแบบพกพา ขอบคุณที่วางใจเลือกใช้ Canonเราตรวจพบข้อมูลที่ผิดพลาดบนบรรจุภัณฑ์ของแบตเตอรี่เสริม BP-308 ที่ใช้กับกล้องวีดีโอแบบพกพาผลิตที่ประเทศจีนตามรายละเอียดของ Canon ซึ่งชื่อประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าบนตัวแบตเตอรี่ถูกแสดงอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ชื่อประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าบนบรรจุภัณฑ์กลับถูกพิมพ์ผิดเป็นประเทศญี่ปุ่น ...