เรียนผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Corel ใน LEGRIA HR 10 หรือรุ่นก่อนหน้า - Canon Thailand

17 ม.ค. 2020

  เรียนผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Corel ใน LEGRIA HR 10 หรือรุ่นก่อนหน้า

  ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของแคนนอน

  เราขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เราจะยกเลิกการสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่น Corel ที่มาพร้อมกับกล้องดิจิตอล LEGRIA HR 10 (และรุ่นก่อนหน้า)

  แผ่นดิสก์แอพพลิเคชั่น Corel ที่มาพร้อมกับกล้องดิจิตอล LEGRIA HR 10 (หรือรุ่นก่อนหน้า) ซึ่งมีซอฟต์แวร์สำหรับการสำรองข้อมูล การแก้ไข และการแสดงภาพ โดยลูกค้าจะต้องติดตั้งและเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น Corel ออนไลน์ จากการยกเลิกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ในปี 2551 ทางเราจะยุติการเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น Corel ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2563 

  หมายเหตุ : แอพพลิเคชั่น Corel ที่ติดตั้งและเปิดใช้งานบนพีซีของลูกค้าจะไม่ได้รับผลกระทบ

  ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณในความเข้าใจ

   

  โพสต์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563