วิธีป้องกันความเสี่ยงของ WPA2 (KRACKs) ในกล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีโอ โปรเจคเตอร์ เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีฟีเจอร์Wi-Fi - Canon Thailand

08 ธ.ค. 2017

  วิธีป้องกันความเสี่ยงของ WPA2 (KRACKs) ในกล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีโอ โปรเจคเตอร์ เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีฟีเจอร์Wi-Fi

   ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน

  จากการตรวจพบความเสี่ยงของ WPA2 (KRACKs) แคนนอนขอแนะนำวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงที่มีต่อผลิตภัณฑ์แคนนอน ดังนี้

  ข้อมูลเกี่ยวกับ KRACKs :
  เมื่อเร็วๆ นี้มีการประกาศเรื่องความเสี่ยงที่เรียกว่า KRACKs ใน standard wireless LAN (Wi-Fi) encryption protocol WPA2 ความเสี่ยงดังกล่าวทำให้ผู้โจมตีระบบสามารถขัดขวางการส่งสัญญาณ Wi-Fi ระหว่าง client (terminal equipped with Wi-Fi functionality) กับ access point (เช่น เราเตอร์) เพื่อกระทำการที่อาจสร้างความเสียหาย ดังนั้น ผู้ที่อยู่นอกพื้นที่สัญญาณ Wi-Fi หรือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่อยู่ไกลออกไปจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงนี้ได้

  ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา:
  กล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีโอ โปรเจกเตอร์ เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทีมีฟีเจอร์ Wi-Fi

  วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง :

  • เปลี่ยนไปใช้โหมด camera-access-point (สำหรับผลิตภัณฑ์บางรุ่นที่มีฟีเจอร์เปลี่ยนการตั้งค่า Wi-Fi)
  • ใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย (เช่น สายยูเอสบีหรืออีเธอร์เน็ต)
  • ใช้สื่อเก็บข้อมูลที่จับต้องได้ (เช่น เอสดีการ์ด)


  โปรดศึกษาขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจากคู่มือการใช้งาน (User's Guide) ของผลิตภัณฑ์

  แคนนอนขอแนะนำให้ผู้ใช้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน ที่มีการเชื่อมต่อด้วย

    ติดต่อสอบถาม:

  หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการ ที่ท่านสะดวก