กล้องถ่ายภาพยนตร์ EOS C200 / C200B ออกเฟิร์มแวร์เพื่อเพิ่มการบันทึกแบบ Interlaced Recording เพื่อรองรับงานสถานีโทรทัศน์์ - Canon Thailand

20 มิ.ย. 2018 (อัพเดต)

  กล้องถ่ายภาพยนตร์ EOS C200 / C200B
  ออกเฟิร์มแวร์เพื่อเพิ่มการบันทึกแบบ Interlaced Recording เพื่อรองรับงานสถานีโทรทัศน์์


  บริษัท แคนนอน มาร์เกตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  ขอขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน

  เราได้พิจารณาแล้วว่าการบันทึกรูปแบบ Interlaced Recording มีความจำเป็นในการใช้งาน EOS C200 จึงได้ออกเฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 1.0.4.1.00 เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นดังต่อไปนี้

  เชื่อมไปยังเฟิร์มแวร์ที่แก้ไขปัญหานี้ได้ที่ด้านล่าง
  ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับลูกค้า

  สิ่งที่เกิดขึ้น

  ในรูปแบบการบันทึกแบบ Interlaced Recording จำเป็นต้องใช้การตั้งค่าดังนี้

  • รูปแบบการบันทึก XF-AVC

  • อัตราเฟรม 59.94i / 50.00i

  • ความละเอียด 1920x1080

  การให้ความช่วยเหลือ

  เฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 1.0.4.00 (หรือใหม่กว่า) สามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้
  ดาวน์โหลด เฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 1.0.4.00

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อการสอบถามข้อมูล
  ศูนย์บริการลูกค้า : 0-2344-9988

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง