ประกาศแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับสินค้าประเภทกล้องติดรถยนต์ - แจ้งเพื่อทราบ - Canon Thailand

    ประกาศแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับสินค้าประเภทกล้องติดรถยนต์

     

    17 ธันวาคม 2562

    ตามที่ทางบริษัทฯ ได้รับการแจ้งว่า มีการแอบอ้างจำหน่ายสินค้าประเภทกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อแคนนอนผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่ลูกค้านั้น

    ทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า แคนนอนประเทศไทย มิได้ จัดจำหน่าย ทำการตลาด หรือขายสินค้าประเภทกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อแคนนอนแต่อย่างใด ขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญานด้วยความระมัดระวังเมื่อพบเห็นการแอบอ้างขายสินค้าประเภทกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อแคนนอนตามที่กล่าวมาข้างต้น  หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โปรดติดต่อเรา